„Przyjechali, aby wspomnieć swoją młodość”

ARCHIWUM »  Archiwum » „Przyjechali, aby wspomnieć swoją młodość”

 W dniach 23  do 25 września 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim odbył się VIII Zjazd Absolwentów. Wzięło w nim udział 180 uczestników. Mieli oni okazję uczestniczyć  w akademii szkolnej, podzielić się wspomnieniami z lat nauki w szkole, poznać historię i współczesność szkoły, wziąć udział w balu absolwentów. Dotychczas mury szkoły opuściło  5711 absolwentów.

 

23 września Absolwenci w muzeum zwiedzili wystawę  prac malarskich Mirosława Zdrajkowskiego. Autor prac poruszył tematykę ręcznika ludowego.

 

W sobotę, zanim spotkali się w szkole na akademii, mieli okazję uczestniczyć w liturgii sprawowanej prze z ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka w cerkwi pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

 

Prowadzenie organizatorzy powierzyli Absolwentom dziennikarzom. W uroczystym otwarciu VIII Zjazdu uczestniczyli m.in. Sławomir Jerzy Snarski, starosta Bielski, Piotr Bożko, wicestarosta, Jarosław Borowski, burmistrz miasta, Raisa Rajecka, wójt gminy i Wojciech Przygoński, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. mniejszości narodowych i wielu innych gości.

 

- Drodzy koledzy i koleżanki. Szczerze was witam i dziękuje, że wy po wielu latach byliście w stanie przyjechać i odwiedzić naszą szkołę i spotkać się ze swoimi kolegami i powspominać dawne czasy. Jestem bardzo dumna z tego, że mogę być tutaj razem z wami – mówiła Anna Szkoda, Przewodnicząca Zjazdu.

 

- Przyjść do białoruskiego liceum w Bielsku Podlaskim to nie jest sprawa dla mięczaków. Przychodząc tutaj trzeba bardzo mocno pracować i rozwijać się. Do tego liceum przychodzą młodzi ludzie, którzy mają przed sobą wyznaczony cel. I nasza w tym rola, żeby razem z nauczycielami ten cel zrealizować. Tradycją naszej szkoły jest fakt, że jak już był tata czy dziadek, to będzie również syn, córka czy wnuk – mówił Andrzej Stepaniuk, dyrektor II LO w Bielsku Podlaskim.

 

            Starosta w swoim wystąpieniu  mówił, że Zjazd jest to przede wszystkim spotkanie pokoleń Tu odwołał się do przeszłości  do nauczycieli, uczniów i dyrektorów, którzy w tej szkole funkcjonowali. - Trzeba dziękować tym, którzy tę szkołę organizowali, tym którzy są i tym, którzy odeszli. Trzeba dziękować Absolwentom, bo oni są ambasadorami tej szkoły. Dlatego też o szkole trzeba mówić dobrze, tak jak o rodzinie, bo inaczej nie będziemy szanowani – mówił starosta. A mówiąc o teraźniejszości zwrócił uwagę na odpowiedzialność nauczycieli za młodzież, za historię, tradycję i pamięć.

 

A przyszłość to rozwój szkoły, inwestycje, zabieganie o to, ażeby było lepiej. Trzeba tworzyć dobrą bazę materialną, choć ona nie jest najważniejsza w kontekście relacji i spotkania  z ludźmi, w kontekście wychowania młodzieży. - A liceum to jest przejście do dorosłości, studiów, dlatego też nie wyobrażam sobie, ażeby uczeń w liceum nie zdał matury – podkreślił starosta.

 

Bardzo ciepło o szkole mówili burmistrz i absolwent szkoły Jarosław Borowski, wójt Raisa Rajecka i Wojciech Przygoński, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. mniejszości narodowych, który też przekazał życzenia od wojewody.

 

            Podczas akademii miał miejsce miły akcent osobisty dla pedagogów, którzy pracowali w tej szkole. Aleksy Karpiuk, dyrektor Liceum w latach 1971-1991, emerytowani nauczyciele otrzymali z rąk starosty Sławomira Jerzego Snarskiego listy pochwalne za wieloletnią pracę w dowód uznania, że byli wymagający, nie zmarnowali  możliwości i talentu młodych ludzi.

 

            Wieloletni  dyrektor szkoły Aleksy Karpiuk mówiąc o pracy podkreślił, że początki po przejściu do liceum z wiejskiej szkoły nie były łatwe. Zdobył jednak szybko zaufanie  Rady Pedagogicznej i postawił na osiągnięcia uczniów – starty w olimpiadach. Efekt był taki, że w niektórych latach  było nawet 20 olimpijczyków. Jednak  większą część swojego wystąpienia poświecił pielęgnowaniu przeszłości wyrażając zaniepokojenie, że szkoła nie ma monografii. Czy teraz coś się zmieni? - Miałem sposobność  rozmowy z dyrektorem i wyraziłem swoją opinię na temat utrwalania wspomnień, którymi się od wielu zajmuję jako pasjonat, dziś także jako autor tego artykułu. Przyjął ją z niedowierzaniem

 

            Część oficjalną zakończył koncert w wykonaniu uczniów. A II Liceum należy do czołówki najlepszych liceów w województwie podlaskim. To wysokie miejsce zawdzięcza  startom w ogólnopolskich rankingach szkół. Szkoła daje możliwość poszerzania wiedzy w ponad 30 kołach zainteresowań. Wolny czas uczniowie mogą wykorzystać na zajęciach sportowych, śpiewając w zespole „Spadczyna”, czy w redakcji szkolnej gazetki „Lawa”.

 

       Mury szkoły opuściło 5711 absolwentów. Są wśród nich  lekarze, naukowcy, inżynierowie, prawnicy, dziennikarze, artyści, nauczyciele także pracujący  w tej szkole. Wielu z nich zajmuje ważne stanowiska w administracji publicznej lub samorządzie terytorialnym.

 

            Zjazd Absolwentów nie mógłby się odbyć, gdy nie ogrom pracy wykonanej przez Komitet Organizacyjny VIII  Zjazdu pod kierownictwem Anny Szkody.

 

       Wielu absolwentów przybyło na Zjazd po raz pierwszy. Szybko się zaprzyjaźnili, wspominali dawne czasy.

 

- Dla mnie szkoła niewiele się zmieniła. Jest bogaty wystrój upamiętniający jej  historię. Jest większość nowych nauczycieli,  ci którzy mnie uczyli odeszli na  emeryturę – mówiła absolwentka Maria z Bielska Podlaskiego.

 

       Absolwenci mieli okazję obejrzeć prezentacje multimedialną z historii i współczesności szkoły autorstwa Sławomira Niedźwiedzkiego.

 

 - Zjazd był bardzo udany. Był akcent religijny, szkolny, wspomnieniowy. Większość Absolwentów to przecież moi uczniowie -  mówiła Klaudia Śliwko, absolwentka z roku 1967 i emerytowany sekretarz liceum. Absolwenci  odwiedzili groby swoich dyrektorów i profesorów, w tym grób Jarosława Kostycewicza, Zinaidy Nowickiej, Grzegorza Onacika, Ludmiły Wołosowicz. - Odwiedziliśmy też grób naszego kolegi lekarza  Andrzeja Jewca – dodaje Pani Śliwko.

             Spotkanie pokoleń zakończył wspólny śpiew hymnu liceum i słodki poczęstunek.

 Wieczorem Absolwenci spotkali się na  balu.

 

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski