„Różnorodność Podlasia” Mirosława Chilimoniuka

ARCHIWUM »  Archiwum » „Różnorodność Podlasia” Mirosława Chilimoniuka

 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa i grafiki „Różnorodność Podlasia” Mirosława Chilimoniuka.

Wernisaż wystawy odbędzie się 29 września 2017 (piątek) godz. 17.00 w Muzeum  i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42

MIROSŁAW CHILIMONIUK Urodził się 29.03.1963 roku w Hajnówce. Od najmłodszych lat interesował się sztuką. Wykonywał rysunki ołówkiem, węglem, pastelami. Zwykła codzienność, która zazwyczaj brutalnie weryfikuje młodzieńcze pasje i tym razem sprawiła, że zamiast ukończenia akademii sztuk pięknych, zdobył wykształcenie techniczne i humanistyczne. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej (Wydział Mechaniczny i Zarządzania) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje pasje malarskie realizuje od niedawna. Pierwsze prace powstawały pod kierunkiem hajnowskich artystów malarzy: Zbigniewa Budzyńskiego, Piotra Gagana, Daniela Gromackiego. Od 2012 roku aktywnie uczestniczy w zajęciach Pracowni Technik Plastycznych działającej przy Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Od 2013 r. jest aktywnym członkiem Klubu Plastyka Amatora „START” przy Hajnowskim Domu Kultury. Dorobek tych zajęć prezentowany jest cyklicznie na wystawach zbiorowych uczestników zajęć. Od wielu lat bierze czynny udział w Przeglądach Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej zdobywając wiele nagród.

Uprawia malarstwo olejne, akwarelę, pastel, grafikę – głównie linoryt, rysunek węglem i ołówkiem. Tematyką jego twórczości jest przyroda Puszczy Białowieskiej i unikalne bogactwo kulturowe Podlasia. Sukcesywnie doskonali warsztat i poszukuje własnego stylu.

 

Wystawa realizowana jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku