„Z wiarą i optymizmem wchodzimy w 2017 rok”

ARCHIWUM »  Archiwum » „Z wiarą i optymizmem wchodzimy w 2017 rok”

  Spotkanie Noworoczne z Sołtysami w Bielsku Podlaskim i Augustowie

 „Z wiarą i optymizmem wchodzimy w 2017 rok”

 

9 stycznia w bielskiej Bazylice NNMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim biskup drohiczyński Tadeusz Pikus zapoczątkował spotkania dekanalne z sołtysami z diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w intencji sołtysów, gości, którą celebrował wraz z asystentem biskupim Tomaszem Szmurło Ordynariusz Drohiczyński Bp Tadeusz Pikus. Gospodarzem spotkania była wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka i ks. dziekan bielski Kazimierz Siekierko.

 

Akcent modlitewno bożonarodzeniowy w bielskiej Bazylice

 

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi z dekanatów: bielskiego, brańskiego i hajnowskiego. Obecni byli też dziekani z tych dekanatów ks. Janusz Łoniewski, dziekan dekanatu brańskiego, ks. Zbigniew Niemyski, dziekan dekanatu hajnowskiego, starosta Sławomir Jerzy Snarski, burmistrz Jarosław Borowski, wójtowie z Wyszek, Rudki i Grodziska, przewodniczący Rady Gminy Bielsk Podlaski.

 

Z racji na przypadający trzeci dzień świat Bożego Narodzenia jak i liczną obecność wyznania prawosławnego ks. proboszcz Kazimierz Siekierko złożył wyznawcom prawosławia życzenia świąteczne. Spotkania noworoczne z sołtysami odbywają się od 2001 roku. Zapoczątkował je ks. bp Antoni Dydycz.

 

W homilii Ordynariusz postawił pytanie: „Dlaczego Bóg się objawił”. Szukając odpowiedzi odwołał się do dokumentów Soboru Watykańskiego II, gdzie napisane jest: „spodobało się Bogu objawić”. Snując refleksje podkreślił, że w szerszym rozumieniu można odpowiedzieć: Bóg się objawił, bo kocha człowieka.

 

- Syn Boży stał się człowiekiem, chodził po ziemi, nauczał, rozmawiał. Wraz z Jego przyjściem na świat człowiek stał się w centrum uwagi. Bóg objawił, że jest miłością, objawił swój plan zbawienia wobec świata, człowieka. Zaprasza, abyśmy szli Jego niełatwą drogą, Ale nie zostawia nas samych, napełnia miłością. Proponuje – jeśli chcesz. Ażeby pójść za Nim, trzeba uwierzyć i przyjąć Jego dar – mówił Biskup.

 

Zwracając się do sołtysów powiedział, że sołtysi poza rodziną tworzą pierwszą najmniejszą grupę samorządową, wsłuchują się w głos rolników, znają własne problemy, którym muszą sprostać.

 

Na zakończenie Eucharystii Celebrans modlił się modlitwą za wstawiennictwem bł. Kapłana Męczennika Antoniego Borowskiego i udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Ks. dziekan Kazimierz Siekierko wyraził wdzięczność ks. Biskupowi za przewodniczenie Eucharystii i homilię i zaprosił uczestników spotkania. do obejrzenia jasełek przygotowanych przez uczniów Gimnazjum w Augustowie pod kierownictwem katechetki Jolanty Wąż.

 

Młodzież przedstawiła Boże Narodzenie w scenerii życia codziennego, osób przebywających na dworcu kolejowym, którzy oczekiwali na przyjazd pociągu. Wśród oczekujących byli też niezwykli podróżni Józef i Maryja, którzy nie znaleźli zrozumienia u podróżnych. Pociąg się spóźniał. Rozmowy podróżnych koncentrowały się wobec ziemskiej rzeczywistości. W narodzonym Dzieciątku mogli dokonać weryfikacji swojego życia.

 

Ks. Biskup podziękował młodzieży, wręczył im wraz z wójt Raisą Rajecką drobne upominki. Życzył wszystkim, aby rzeczywistość ziemska nie przysłaniała w nas spraw Bożych, których staliśmy się dziedzicami.

 

Do zebranych przemówiła też przedstawicielka KSM informując o feriach zimowych z wartościami, prosiła sołtysów o rozpropagowanie tej akcji przekazując stosowne informacje. Wypoczynek dofinansowany z KRUS – u. Warunkiem uczestnictwa jest, aby jedno z rodziców było ubezpieczone w KRUS –ie.

 

Spotkanie w Zespole Szkół w Augustowie

 

Na drugą część spotkania do Zespołu Szkół w Augustowie zaprosiła wójt Raisa Rajecka. W sali gimnastycznej przywitała dostojnego Gościa Biskupa Tadeusza, ks. współgospodarza proboszcza bielskiego Kazimierza Siekierko, ks. dziekanów, włodarzy powiatu i miasta, wójtów, przewodniczącego Rady Gminy Bielsk Podlaski, radnych i drogich sołtysów.

 

- Okres Bożego Narodzenia to wspaniała okazja do spotkań. Niech przychodząca Miłość nas uszlachetnia, daje siłę, wnosi pokój, radość do naszych serc. Darzy wszystkim zdrowiem i wytrwałością w wykonywaniu powierzonych zadań. Niech nie zabraknie w nas wiary i optymizmu – składała życzenia, dziękując jednocześnie za przybycie wójt gminy Rajecka.

 

Ks. Biskup po stosownych modlitwach poświecił opłatki. Skierował też przesłanie. Nie zabrakło dygresji pełnych humoru – „paczki od świętego Mikołaja”, „recepty małżonków na długowieczność”.

 

- Spotkanie to wpisuje w ciąg spotkań zapoczątkowanych w dniu 4 stycznia w Drohiczynie przez ks. Biskupa. Jestem pod wrażeniem wykładu ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, który mówił o odpowiedzialności człowieka, za to jak wykorzystuje bogactwa ziemi - dary Boże. Apelował, że samorządowiec powinien kierować się dobrem wspólnym, dostrzegać innych, okazywać zrozumienie i wzajemny szacunek – mówił starosta Sławomir Jerzy Snarski.

 

Po złożeniu życzeń wójt zaprosiła do wspólnego stołu na posiłek sponsorowany przez gospodarzy spotkania. Zespół szkolny pod kierownictwem akordeonisty Wiesława Dolińskiego wykonał wiązankę kolęd obu wyznań.

 

- W trzech powiatach jest 270 sołectw. Na spotkanie przybyło ponad 150 sołtysów – mówiła Raisa Rajecka, wójt gminy Bielsk Podlaski, gospodarz spotkania.

 

Wśród przybyłych sołtysów wiele było kobiet. Janina Korzunowicz, sołtys z Ancut, wcześniej urząd ten sprawowała siostra Władysława, Halina Paszkiewicz z Iwanek, także z gminy Narew. Lizę Starą reprezentował sołtys Edward Baranowski, Ogrodniki 23 letni Michał Szelengowicz, a Bronkę, leżącą nieopodal Brańska Sławomir Malinowski. Wspomniał on, że Bronka jest znana z odmiany ziemniaka o tej samej nazwie, bo kiedyś tu rolnicy specjalizowali się w produkcji ziemniaka.

 

Urząd sołtysa niejednokrotnie jest sprawowany rodzinnie, a niekiedy na prośbę nielicznych mieszkańców wsi, bo wsie się wyludniają. Mieszkańcy wchodzą w wiek sędziwy, a mężczyźni mają coraz większe problemy ze znalezieniem wybranki życia i założeniem rodziny.

 

Spotkanie w szkole przebiegło w miłej atmosferze. Zespołem Szkół w Augustowie kieruje od 2002 roku Jerzy Żmienko, doświadczony pedagog. W szkole uczy się 397 uczniów, w tym po ponad 150 w szkole podstawowej i gimnazjum i 80 zespole przedszkolnym. Kadra liczy 37 pedagogów.

 

 

Tekst i zdjęcia Tadeusz Szereszewski