„I tam żywuć ludzi”

ARCHIWUM »  Archiwum » „I tam żywuć ludzi”

 Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na drugi w tym roku festyn z cyklu „I tam żywuć ludzi”, który odbędzie się w STAWISZCZACH w gminie Czeremcha 18.06.2017, w niedzielę - początek o godz.14.00

 

W programie:

 

- Występy zespołów:

 

 • WÓLCZANKI (Wólka Terechowska)

 • Zespół Śpiewaczy z Czeremchy Wsi

 • KATRYNKA (Wysokaje, Białoruś)

 • METRO (Hajnówka)

 • KALINKA (Białystok)

 • RETROBEATS (Hajnówka)

 • ART.PRONAR (Narew)

 

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

ORGANIZATORZY:

 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

 

Urząd Gminy Czeremcha

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

 

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

 

18.06.2017 Ставішчэ ў гміне Чаромха, пачатак у 14.00 г.

 

У ПРАГРАМЕ :

 * Выступы калектываў:

 

 • ВУЛЬЧАНКІ (Вулька Тэрэхоўска)

 • Каляктыў з Чаромхы вёскі

 • КАТРЫНКА (Высокае, Беларусь)

 • МЭТРО (Гайнаўка)

 • КАЛІНКА (Беласток)

 • RETROBEATS(Гайнаўка)

 • АРТ.ПРОНАР (Нараў)

 

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

  

Арганізатар:

 Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

 Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

 

Партнёры:

 Улады Гміны Чаромха,Гмінны асяродак культуры ў Чаромсе