„I tam żywuć ludzi”

ARCHIWUM »  Archiwum » „I tam żywuć ludzi”

 Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na drugi w tym roku festyn z cyklu „I tam żywuć ludzi”, który odbędzie się w GUSZCZEWINIE w gminie Narewka 10.06.2018, w niedzielę - początek o godz.16.00

 

W programie:

 

Występy zespołów:

 

- NAREWCZANKI (Narewka)
- CEGIEŁKI (Lewkowo)
- DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)

 

- RETRO BEATS (Hajnówka)
- NIEMORALNA PROPOZYCJA (Białystok)
- ART. PRONAR (Narew)

 

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

ORGANIZATORZY:

 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

 

Urząd Gminy Narewka

 

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

 

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

 

10.06.2018 Гушчэвіна ў гміне Нараўка, пачатак у 16.00 г.

 

У ПРАГРАМЕ :

 

* Выступы калектываў:

 

  • НАРАЎЧАНКІ (Нараўка)

  • ЦАГЛІНКІ (Ляўково)

  • ДАВІД ШЫМЧУК БАНД (Гайнаўка)

  • RETRO BEATS(Гайнаўка)

  • AМАРАЛЬНАЯ ПРАПАНОВА (Беласток)

  • АРТ.ПРОНАР (Нараў)

 

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

 

Арганізатар:

 

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

 

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

 

Партнёры:

 

Улады Гміны Нараўка,Гмінны асяродак культуры ў Нараўцы