„Nasza Niepodległa” – obywatelska inicjatywa uczczenia stulecia Niepodległości Polski

ARCHIWUM »  Archiwum » „Nasza Niepodległa” – obywatelska inicjatywa uczczenia stulecia Niepodległości Polski

„Nasza Niepodległa” – obywatelska inicjatywa uczczenia stulecia Niepodległości Polski
100 lat temu Polacy na nowo powołali do życia swoje państwo – Niepodległą Polskę. Determinacja społeczeństwa, głęboka wola odzyskania wolności, poczucie narodowej więzi
i wspólna kultura, dały początek II Rzeczypospolitej. Była Ona dziełem Polaków pochodzących z trzech zaborów, różniących się poglądami politycznymi, wyznających różne religie,
pochodzących ze wszystkich klas społecznych. Niepodległa Polska była wielkim osiągnięciem całego Narodu, który przez lata marząc o wolności organizował się, tworząc podwaliny przyszłych
instytucji Państwa Polskiego.
Czerpiąc wzorce z najlepszych tradycji współpracy dla dobra wspólnego szesnaście organizacji pozarządowych powołało Inicjatywę „Nasza Niepodległa”. Chcemy razem podejmować
i promować przedsięwzięcia, służące wspólnemu uczczeniu narodowego Jubileuszu. Chcemy stworzyć przestrzeń wymiany idei, wizji i doświadczeń między różnymi środowiskami
i organizacjami.
Inicjatywę „Nasza Niepodległa” tworzą: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, Ośrodek Karta, Ogólnopolska
Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Program Rozwoju Bibliotek, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie „Rota”, Pracownia
Badań i Inspiracji Społecznych „Stocznia”, Szkoła Liderów oraz Fundacja „Szkoła z Klasą”.
Zapraszamy do udziału w naszej inicjatywie wszystkich, którzy mają już gotowe projekty, jak również tych, którzy dopiero poszukują pomysłów. Zależy nam na pokazaniu różnorodności
i wymiaru lokalnego społecznych inicjatyw, związanych z obchodami Stulecia Niepodległości.
Będziemy wspierać i służyć pomocą w przygotowaniu projektów, ich promocji i realizacji.
Przestrzeń „Naszej Niepodległej” jest otwarta dla każdego, z każdego zakątka naszego kraju.
Stwórzmy ją razem!
Projekty obywatelskich i społecznych inicjatyw, wpisujących się w obchody stulecia Niepodległości można zgłaszać na stronie https://naszaniepodlegla.pl/dodaj-projekt/.
Więcej znajdą Państwo na stronie internetowej www.naszaniepodlegla.pl. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Inicjatywy.

Inicjatywa „Nasza Niepodległa”
ul. Bracka 25, III piętro, 00-028 Warszawa
telefon: 601-591-195
e-mail: sekretariat@naszaniepodlegla.pl
www.naszaniepodlegla.pl