„O powstaniu styczniowym w Regionie Puszczy Białowieskiej ” -3.03.2023

ARCHIWUM »  Archiwum » „O powstaniu styczniowym w Regionie Puszczy Białowieskiej ” -3.03.2023

 

Wszechnica Puszczańska”

 

Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce oraz Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zapraszają na spotkanie z Wasilem Gierasimczykiem- historykiem z Białorusi.

 

Temat spotkania „O powstaniu styczniowym w Regionie Puszczy Białowieskiej ”

 

Kiedy: 3 marca 2023 r. o g. 17.00

 

Gdzie: Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówkaębi Imperium, roli różnych państwowych, cerkiewnych i społecznych instytucji w tym procesie, przejawom miłosierdzia i zaangażowaniu ze strony osób i organizacji, wydarzeniom z życia bieżeńców w różnych guberniach Rosji i powrotom ich do ojczyzny.

Integralną częścią książki są fotografie, dokumenty i wspomnienia. Ilustracje posiadają poszerzone treści, które z powodzeniem można wykorzystywać w pracy dydaktycznej. Przy tym są dobrej jakości - można je przeczytać, spróbować tłumaczyć, omówić, porównać. Cytaty w tekście są wyróżnione innym kolorem, co również daje możliwość bardziej wybiórczo pracować nad materiałem, segregować fakty dla formułowania argumentów. W książce widzimy kompleksowe podejście do historycznego zjawiska bieżeństwa, włącznie z tak złożonym i sprzecznym materiałem, jakim jest jego statystyka.

Książka Doroteusza Fionika jest dowodem na to, że temat bieżeństwa skupił już pewien materiał empiryczny i analityczny, dający podstawę do konstrukcji popularno-naukowej i podręcznikowej opowieści. Zaakcentowane aspekty historii bieżeństwa, na które autor zwrócił uwagę, będą mieć wpływ na dalsze badania i nauczanie o tym istotnym rozdziale najnowszej historii Polski i Białorusi."
Wital Kotnieluk

 

Spotkanie w ramach cyklu „Cyrylicą pisane” realizowane jest z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

***********************

 

Фонд "Царкоўная Музыка" ў Гайнаўцы і Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць на сустрэчу з Васілём Герасімчыкам – гісторыкам з Беларусі.

 

Тэма сустрэчы: “Пра студзеньскае паўстанне ў Белавежскай пушчы”.

 

3 III 2023, г. 17:00 Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы