4. edycja konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”

ARCHIWUM »  Archiwum » 4. edycja konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”

Ogłaszamy KONKURS PLASTYCZNY„Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” 2022 !!!

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. edycji konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”, poświęconego historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu jest pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości.

 

Prace konkursowe należy przesłać do 20 V 2022 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym załączonym do regulaminu. Regulamin i załączniki do pobrania na stronie internetowej www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl oraz www.hajnowka.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w VI lub IX 2022 r. w Muzeum w Hajnówce.

 


Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, średnich
z terenu województwa podlaskiego.

 


Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach:
- kategoria 1:  przedszkola
- kategoria 2:  klasy I - III szkoły podstawowej
- kategoria 3:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej
- kategoria 4:  szkoły średnie

 

Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek,

 

Format –A4- A3. Praca musi być wykonana samodzielnie.

 

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

 

Z jednej szkoły można zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.

 


Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną metryczkę załączoną do regulaminu. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.

 


Organizator:

 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,

 

ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówce

 

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

 

emial:kontakt@muzeumbialoruskie.pl

 

tel. (85) 682 28 89

 

 

 

Partner:

 

Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL

 

Patronat:

 

Radio Białystok, Tygodnik “Niva”,

 

 

 

 

 

Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego pn. „Przygraniczny Alians Etniczny” współfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu miasta Hajnówka.