BIELSK PODLASKI

XIX Prezentacje „Uczelnie w powiecie” » Miasta » BIELSK PODLASKI

21 lutego w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim swoją ofertę prezentowało dziewięć uczelni: Akademia Bialska Nauk Stosowanych, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet w Białymstoku, Wschodnioeuropejksa Akademia Nauk Stosowanych i Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Otwarcia Prezentacji dokonał starosta bielski dr Sławomir Jerzy Snarski dziękując organizatorom za wznowienie ich organizacji.

 - W życiu najistotniejsze jest, zeby dokonać dobrych wyborów – mówił starosta zwracając się do uczniów. Kiedy będziecie podejmowac decyzję, czy studiować, to ona zawsze musi być na „tak”. Życzę dobrych wyborów, bo być możę dzisiaj zdecyydujecie, że do tych uczelni pójdziecie. Chciałbym, żebyście czuli, że jesteście zdolni, inteligentni, że dokonujecie dobrego wyboru. I tego wam życzę.

 Oprócz starosty na inauguracje bielskich prezntacji przybyli także: Burmistrz Jarosław Borowski, naczelnik wydziału oświaty, kultury i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego Anatol Grzegorz Tymiński, kierownik referatu oświaty i kultury Urzędu Miasta Eugeniusz Jakubowski oraz dyrektor szkoły Marzena Pogorzelska Ciołek.

Największą popularnością w Bielsku cieszyły się stoiska Politechniki Białostockiej i Wojskowej Akademi technicznej i one zdobyły nagrod patronujacych imprezie. Puchar Starosty Bielskiego Joannie Szkiruć reprezentującej Wojskową Akademię Techniczną wrezcył w imieniu starosty Anatol Tymiński, a puchar Burmistrza Politechnice Białostockiej wręczył Eugeniusz Jakubowski.