BIELSK PODLASKI

XVIII Prezentacje „Uczelnie w powiecie” » Miasta » BIELSK PODLASKI

 W czwartek, 27 lutego, zakończyła się pierwsza tura osiemnastej edycji Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w powiecie” organizowanych przez dwutygodnik „Wieści Podlaskie” przy współpracy z samorządem miejskim i powiatowym. W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki swoją ofertę prezentowały: Akademia Sztuki Wojennej z Warszawy, Państwowa Szkoła Wyższa z Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Agrobiznesu z Łomży i uczelnie białostockie: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

 

Celem Prezentacji jest zachęcenie maturzystów do podejmowania i kontynuowania nauki na poziomie wyższym więc każda uczelnia pokazuje to co ma dla studentów najlepsze i najciekawsze.

 

Bezpośrednie spotkanie i rozmowa z wykładowcami i studentami obecnych na imprezie uczelni pozwala lepiej poznać nie tylko warunki studiowania ale także okazują się pomocne w wyborze przyszłego zawodu. Podkreślał to jeden z przedstawicieli Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, bielszczanin, który stwierdził, że dopiero udział w jednej z wcześniejszych edycji Prezentacji pozwolił mu sprecyzować swoje poglądy na swoją przyszłość, na to jaki zawód chciałby w przyszłości wykonywać.

 

Chociaz głównymi adresatami wydarzenia są tegoroczni maturzyści to na targach pojawiają się także uczniowie młodszych klas by się dowiedzieć co mogą robić w przyszłości po ukończeniu szkoły średniej.

 

Bielskim Prezentacjom towarzyszył tradycyjny konkurs na najciekawszą i najbogatsza ofertę edukacyjną. Nagrody są przyznawane przez sprawujących patronat nad imprezą: Burmistrzów Miast i Starostów Powiatów. Puchar starosty bielskiego Sławomira Snarskiego otrzymała Politechnika Białostocka a Burmistrz Jarosław Borowski po raz trzeci z rzędu nagrodził Państwową Szkołę Wyższą w Białej Podlaskiej.

 

Po trzydniowej przerwie rusza druga tura Prezentacji, które odbędą się jeszcze w czterech miastach: Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie, Grajewie i Ełku.