GRAJEWO

                                                                                     

 

Uczniowie wybierali przyszłość

 

Już po raz trzeci przedstawiciele szkół wyższych z województwa i kraju zaprezentowały ofertę edukacyjną w Zespole Szkół nr 1 w Grajewie podczas XVII Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w powiecie”. Patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Starosta Grajewski – Waldemar Remfeld i Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski.

 

Otwarcia targów dokonał Wicestarosta Grajewski, Tomasz Cebeliński. Towarzyszyli mu: Maciej Bedanrek, Wiceburmistrz Grajewa, Grzegorz Curyło dyrektor szkoły a jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Wiesław Pietuch z-ca redaktora naczelnego „Wieści”.

 

Organizatorem imprezy był dwutygodnik „Wieści Podlaskie”, na zaproszenie którego przybyło do Grajewa 12 uczelni. Swoją ofertą zachęcały młodzież:

 

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie,

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,

 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach,

 • Politechnika Białostocka,

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

 • Uniwersytet w Białymstoku,

 • Wojskowa Akademia Techniczna,

 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 

Impreza wzbudziła duże zainteresowanie wśród młodzieży, która tłumnie oblegała stoiska przez cały czas trwania prezentacji. Ich formuła pozwala na spokojne zasięgnięcie informacji o proponowanych kierunkach studiów, sposobach rekrutacji a także kosztów kształcenia i porównanie ich z ofertami innych uczelni.

 

Na zakończenie targów nagrodzono tych uczestników, którzy najlepiej prezentowali swoją ofertę. Puchar Starosty Grajewskiego za najciekawsza ofertę otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, przedstawicielom uczelni wręczył go wicestarosta – Tomasz Cebeliński. Puchar Burmistrza Miasta Grajewa za przedstawienie najbogatszej oferty edukacyjnej otrzymała Politechnika Białostocka, nagrodę wręczył laureatom Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grzegorz Curyło. Wyróżnienie Wojewody Podlaskiego za najatrakcyjniejsze przedstawienie oferty – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.