HAJNÓWKA

XIX Prezentacje „Uczelnie w powiecie” » Miasta » HAJNÓWKA

 Po weekendowej przerwie, kontynuowaliśmy zachęćanie młodziezy do kontynowania nauki po ukończeniu szkoły średniej. W poniedziałek, 27 lutego, w auli Zespolu Szkól z Dodatkową Nuką Języka Bialoruskiego w Hajnówce swoje stoiska rozstawiło 7 uczelni. Niepaństwowa Wyższa Szkola Pedagogiczna w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Bialymstoku i Uniwersytet Przyrodbniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Odwiedzający targi mogli też zapoznać się z ofertą Wschodnioeuropejskiej Akademii nauk Stosowanych w Białymstoku i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na otwarcie imprezy przybyli: z-ca burmistrza Hajnówki, Ireneusz Kiendyś, Naczelnik Wydziału Spraw Spolecznych Starostwa Powiatoweg, Nina Łukasik i z-ca dyrektora szkoły Dariusz Musik.

 

Przez cały czas trwania imprezy stoiska były oblegane ale każdy z obecnych mógł otrzymac wyczerpujaca informację o intersujących go kierunkach dalszej nauki. Potwierdzić swój wybór lu zdecydowac się na inny kierunek.

 

Jak w poprzednich miejscowościach zakończenie imprezy było połączone z wręczeniem nagród przez patronów i wspólorganizatorów imprezy.

 

Przybyły na podsumowanie starosta hajnowski Andrzej Skiepko wyróżnił Politechnikę Białostocką statuetką jelenia a słodkie wyróżnienie w postaci hajnowskiego marcinka trafiło do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nagrodę Burmistrza dla Uniwersytetu w Bialymstoku – stauetkę żubra – wręczył z-ca burmistrza Hajnówki Ireneusz Kiendyś.