SOKÓŁKA

 • Gospodarz szkoły dyr. Iwona Grzybowska
  Gospodarz szkoły dyr. Iwona Grzybowska
 • Stoisko Wojskowej Akademii Technicznej
  Stoisko Wojskowej Akademii Technicznej
 • Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Stoisko Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Stoisko Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Stoisko Wojskowej Akademii Technicznej
  Stoisko Wojskowej Akademii Technicznej
 • Stoisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
  Stoisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
 • Stoisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
  Stoisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
 • Stoisko Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
  Stoisko Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
 • Stoisko Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Stoisko Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Stoisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
  Stoisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
 • Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Stoisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
  Stoisko Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
 • Laureat nagrody Starosty Sokólskiego - Uniwersytet w Białymstoku
  Laureat nagrody Starosty Sokólskiego - Uniwersytet w Białymstoku
 • Wręczenie nagrody Burmistrza Sokółki przedstawicielowi PWSzZ w Suwałkach
  Wręczenie nagrody Burmistrza Sokółki przedstawicielowi PWSzZ w Suwałkach
 • Dyplom Wojewody Podlaskiego odbiera przedstawicielka Politechniki Białostockiej
  Dyplom Wojewody Podlaskiego odbiera przedstawicielka Politechniki Białostockiej