XV Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w powiecie”

ARCHIWUM »  Archiwum » XV Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w powiecie”

 „Niewiele osób wierzyło, że redakcji „Wieści” uda się zorganizować prezentację oferty wyższych uczelni w Bielsku Podlaksim i Hajnówce – mówił w sobotę, 18 maja 2002 roku, Hieronim Wawrzyński, ówczesny redaktor naczelny „Wieści Podlaskich” - Ale „pierwsze koty za płoty” i za rok, jak wszystko na to wskazuje, będzie jeszcze lepiej i ciekawiej”

 

W Bielsku impreza odbywała się w Zespole Szkół Ekonomicznych a swoją ofertę zaprezentowały:Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku, Politechnika Białostocka – Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Hajnówce, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ZSZ nr 2 – Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku. Istotnym punktem spotkania była dyskusja z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli uczelni i dyrektorów szkół nt. potrzeby organizacji takich spotkań. Dyskutanci szczególnie wskazywali na umożliwienie młodzieży z małych ośrodków powiatowych poznania szerokiej oferty edukacyjnej szkół wyższych i pomaturalnych, a przede wszystkim stworzenie możliwości bezpośredniej rozmowy z przedstwicielami uczelni, zarówno pracownikami jak i studentami. A po zakończeniu Prezentacji, które trwały do godziny 17.00 wszyscy udali się na nocleg i imprezę integracyjną do „Zajazdu pod Akacją” w Narwi. Następnego dnia, w niedzielę 19 maja, prezentacje odbyły się na Wydziale Zamiejscowym PB w Hajnówce.

 

Takie były skromne początki imprezy, której piętnastolecie obchodzimy w tym roku.

 

W następnym roku Prezentacje odbyły się w sobotę 12 kwietnia w Hajnówce i 13 kwietnia w Zespole Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim. Do uczestników pierwszej edycji dołączyły: Politechnika Białostocka, Studium Informatyki, Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku i Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku.

 

W 2004 roku udział w Prezentacjach wzięło udział 8 uczelni: Akademia Startu – Wyższa Szkoła Menadzerska w Białymstoku, Nauczycielskie Kolegium w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Policealna Szkoła Zawodowa ZSZ nr 2 w Białymstoku, Policealne Studium Informacji Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Patronat nad imprezą objęła Krystyna Łybacka Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Prezentacjom towarzyszyła debata nt. „Aspiracje edukacyjne młodzieży w małych srodowiskach i możliwości ich zaspokojenia” (Bielsk) i „Oczekiwania i szanse kształcenia młodzieży na poziomie wyższym” (Hajnówka). W Bielsku prezentacje odbyły się 2 kwietnia w Bielskim Domu Kultury, a następnego dnia w Hajnówce.

 

IV Prezentacje „Uczelnie w powiecie” odbyły się, po rocznej przerwie, w lutym 2006 r pod patronatem wiceministra Edukacji Narodowej Jarosława Zielińskiego, który w liście skierowanym do uczestników napisał m.in. „... gorąco popieram wszelkie społeczne działania oświatowo-wychowawcze, które służą poszerzaniu wiedzy młodzieży, rozbudzaniu ich aspiracji oświatowych i wychowywaniu w duchu demokracji i patriotyzmu. Wkład Redakcji „Wieści Podlaskich” i współpracujących z nią samorządów w wychowanie młodzieży jest mi znany od lat. Bardzo mnie cieszy, że poszerzanie zainteresowań naukowych młodzieży i aspiracji realizowany jest w sposób nowoczesny i niekonwencjonalny.”

 

W imprezie uczęstniczyło 11 szkół wyższych i policealnych - w Hajnówce, w czwartek 23 lutego, a nastepnego dnia w Gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim.

 

V Prezentacje edukacyjne odbywały się po raz pierwszy w trzech miastach powiatowych w dniach 21 – 23 lutego 2007 roku pod patronatem posła Krzysztofa Jurgiela, wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS, posła Jarosława Zielińskiego, wiceministra MSWiA oraz Jadwigi Szczypień, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Jana Chojnowskiego Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego. W dniu 23 lutego zawitaliśmy do Zespołu Szkół w Sokółce, inauguracja „Uczelni” w Sokółce była bardzo udana i przez cały dzień wszystkie stoiska były oblegane przez tłumy młodzieży. Spotkaniom we wszystkich trzech miastach towarzyszyły seminaria nt. „Dobre zarządzanie w świecie nauki i edukacji”.

 

W 2008 roku patronat nad Prezentacjami objęli ministrowie: Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w liście do organizatorów napisał „ Jest dla mnie zaszczytem, że pełniąc funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi moge objąć patronatemWydarzenie, którego kolejna edycja pod hasłem „Uczelnie w powiecie” jest doskonałą okazją do dyskusji nad edukacją młodych mieszkańców wsi i małych miasteczek.”.

 

Prezentacjom towarzyszyła debata pt. „Polska wolna od GMO? Czy Polska z GMO””

 

VII „Uczelniom w powiecie” odbywajacym się w dniach 18-20 marca 2009 r. patronowali: Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Krzysztof Jurgiel, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Kiszkiel, Podlaski Kurator Oświaty. Spotkaniom towarzyszyło seminarium pt „Jak zostać liderem w swojej społeczności”.

 

W 2012 roku świętowaliśmy mały jubileusz, prezentacje odbyły się po raz dziesiąty. Rozpoczęliśmy – 21 lutego - w Siemiatyczach ( to czwarte miasto, w którym zorgazniowane zostały prezentacje) a zakończyliśmy 24 lutego w Hajnówce. Zgodnie ze złożona rok wcześniej obietnicą Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietruczuk zorganizował przedstawicielom Uczelni wycieczkę do Białowieży. Dla niektórych był to pierwszy pobyt w sercu Puszczy Białowieskiej. W tym roku podjeliśmy także próbę wejscia z naszą imprezą do Wysokiego Mazowieckiego. Niestety nieudaną z powodu braku zgody Starosty.

 

Do Mazowiecka udało nam się wejść dopiero za rok. XI Prezentacje odbyły się więc w pięciu miastach powiatowych w dniach 25 – 26 – 27 luty i 4 – 5 marzec 2013r. A patronat nad nimi objęła po raz kolejny Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Rok później prezentację odbyły się w dniach 23- 25 lutego, 2-3 marca i 9 kwietnia po raz pierwszy w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie.

 

A tegoroczne jubileuszowe, XV Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w powiecie” odbędą się już w 7 powiatach, bowiem zakończymy je 3 kwietnia w Grajewie.

 

Zambrów – 20.02.2017

 

Wysokie Mazowieckie – 21.02.2017

 

Siemiatycze – 22.02.2017

 

Sokółka – 27.02.2017

 

Bielsk Podlaski – 28.02.2017

 

Hajnówka – 1.03.2017

 

Grajewo – 3.04.2017