ZAMBRÓW

 • Prezentacje otwiera vicestarosta zambrowski Jacek Murawski
  Prezentacje otwiera vicestarosta zambrowski Jacek Murawski
 • Za mundurem ...
  Za mundurem ...
 • Stoisko WSFIZ w Białymstoku
  Stoisko WSFIZ w Białymstoku
 • Stoisko WSA w Łomży
  Stoisko WSA w Łomży
 • Stoisko UMCS w Lublinie
  Stoisko UMCS w Lublinie
 • Vicestarosta przy stoisku WSIiZ w Warszawie
  Vicestarosta przy stoisku WSIiZ w Warszawie
 • Stoisko ASzW wwarszawie
  Stoisko ASzW wwarszawie
 • Stoisko Uniwersytetu w Białymstoku
  Stoisko Uniwersytetu w Białymstoku
 • Stoisko Politechniki Białostockiej
  Stoisko Politechniki Białostockiej
 • Na stoisku PWSIiP w Łomży ...
  Na stoisku PWSIiP w Łomży ...
 • ... można było sprawdzić stan zdrowia
  ... można było sprawdzić stan zdrowia
 • ... panny sznurem
  ... panny sznurem
 • Stoisko ASzW
  Stoisko ASzW
 • Chwila odpoczynku pracowników PB
  Chwila odpoczynku pracowników PB
 • Puchar starosty za najciekawszą ofertę odbiera przedstawiciel PWSIiP w Łomży
  Puchar starosty za najciekawszą ofertę odbiera przedstawiciel PWSIiP w Łomży
 • Dyplom Wojewody za najatrakcyjniejsze zaprezentowanie oferty otrzymała Akademia Marynarki Wojennej
  Dyplom Wojewody za najatrakcyjniejsze zaprezentowanie oferty otrzymała Akademia Marynarki Wojennej
 • Fundatorzy wśród nagrodzonych
  Fundatorzy wśród nagrodzonych

                                                                                     
Uczelnie w Powiecie 2019” w Zambrowie - 04 marca 2019 roku


  Od 17 lat, redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskie” organizuje Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w Powiecie”. W Zambrowie impreza odbyła się po raz czwarty. Młodzieży maturalnej zambrowskich szkół średnich swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 12 uczelni, a mianowicie Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny z Białegostoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania z Białegostoku, Wyższa Szkoła Agrobiznesu z Łomży, Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna z Białegostoku, Akademia Sztuki Wojennej z Warszawy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna z Warszawy, Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z Warszawy i Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości z Łomży.

 Poza uczelniami stoisko zorganizowało miejscowe Biuro Karier i Rozwoju Komendy OHP w Zambrowie. Piękną salę sportowo-widowiskową udostępnił Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie, kierowany przez dyrektora Sławomira Barana, który jako gospodarz obiektu, powitał uczelnie i przybyłą młodzież szkolną oraz władze samorządowe powiatu w osobie wicestarosty Jacka Murawskiego.

 Zambrowskie szkoły reprezentowali przybyli wraz z młodzieżą dyrektorzy, Ewa Faszcza z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości i Krzysztof Wasiulewski z Liceum Ogólnokształcącego Nr 1. Obecni byli również inicjatorzy imprezy, redaktor naczelny „Wieści Podlaskich”, Wiesław Sokołowski oraz zastępca redaktora naczelnego „Wieści” Wiesław Pietuch.

 Prezentacje oficjalnie otworzył wicestarosta zambrowski, pan Jacek Murawski, który obejrzał stoiska wszystkich uczelni, a pod koniec imprezy w imieniu kapituły powiatowej wręczył Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości z Łomży okazały puchar za najciekawsze stoisko na Prezentacjach. Wyróżnienie w postaci dyplomu Wojewody Podlaskiego otrzymała Akademia Marynarki Wojennej im.Bohaterów Westerplatte z Gdyni za najatrakcyjniejsze zaprezentowanie oferty.

 Zarówno organizatorzy Prezentacji jak i uczestniczące uczelnie zostali zaproszeni do realizacji imprezy za rok.