Agnieszka Maliszewska uhonorowana odznaczeniem Kawalera Orderu za Zasługi dla Rolnictwa „Mérite agricole”

ARTYKUŁY » Artykuły »  Agnieszka Maliszewska uhonorowana odznaczeniem Kawalera Orderu za Zasługi dla Rolnictwa „Mérite agricole”

7 kwietnia 2022 r. Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Wiceprzewodnicząca COGECA została uhonorowana odznaczeniem Kawalera Orderu za Zasługi dla Rolnictwa „Mérite agricole”, przyznawanym przez francuskiego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 

To wyróżnienie przyznawane jest osobom mającym wybitne zasługi dla rolnictwa, które przyczyniają się do rozwoju i utrzymania stosunków francusko-polskich w dziedzinie sektora rolnego. Mérite agricole to „rolnicza Legia Honorowa”, ponieważ jest przyznawane zarówno Francuzom, jak i cudzoziemcom. Do tej pory odznaczono nim ponad sześćdziesięciu Polaków.

 

Uroczystość odbyła się w Rezydencji Ambasady Francji, a odznaczenie zostało wręczone przez Pana Ambasadora Frédéric Billet, który zgodnie z protokołem ceremonii, wystąpił z laudacją na cześć Agnieszki Maliszewskiej.

 

Niesamowitą energię wykorzystuje Pani w służbie rolnictwa, swojej pasji od ponad 20 lat. Potrafiła Pani stworzyć solidną tkankę firm, jak mało która branża w Polsce, zawsze dbając o integrację przedstawicieli zagranicznych, a w szczególności francuskich. Zawsze stawia Pani Francję na pierwszym miejscu podczas swoich konferencji, a w szczególności podczas Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które organizuje Pani co roku, i jest dla mnie zaszczytem obejmowanie patronatem ambasady tego ważnego dorocznego wydarzenia”- mówił Ambasador Francji.

 

Wiem też, że działa Pani na rzecz feminizacji rolnictwa. Pani działania są ważne, a w ramach swojej działalności jako wiceprzewodniczącej COGECA udało się Pani stworzyć sieć wpływowych kobiet, przełamać stereotypy na temat roli kobiet w rolnictwie, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Jest Pani inspiracją dla wielu ludzi i cieszę się, że postanowiła Pani podzielić się swoim zaangażowaniem z Francją, włączając w swoje inicjatywy francuskie kobiety.

 

Ten order zasługi rolniczej jest więc wyrazem uznania dla Pani zaangażowania, przywiązania do Francji i więzi, jakie tworzy Pani pomiędzy naszymi krajami.

 

Agnieszka Maliszewska, au nom du ministre de l’Agriculture, je vous fais chevalier de l’ordre du Mérite agricole- zakończył Frédéric Billet.

 

 

 

Po otrzymaniu odznaczenia Agnieszka Maliszewska złożyła podziękowania.

 

 

 

Z ogromnym zadowoleniem przyjęłam informację o przyznaniu mi przez francuskiego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej odznaczenia Kawalera Orderu za Zasługi dla Rolnictwa. To wielki zaszczyt i honor móc znaleźć się w gronie znamienitych osób odznaczonych tak zaszczytnym orderem. Tym większa jest moja radość, że dołączyłam do zaszczytnego, nielicznego grona odznaczonych kobiet

 

Umacnianie i dbanie o dobre relacje francusko-polskie, szczególnie w dziedzinie rolnictwa, zawsze było i jest jednym z priorytetów mojej zawodowej działalności na rzecz sektora rolnego.

 

 

 

W wielu aspektach francuskie i polskie rolnictwo oraz przetwórstwo, a zwłaszcza sektor mleczarski, jest bardzo zbliżone. Jesteśmy dumni z tego, co osiągamy. Ciężko pracujemy na rzecz tego, żeby na stołach francuskich, polskich i europejskich konsumentów znalazła się żywność najwyższej jakości. Przy tym pracujemy z poszanowaniem ciężkiej pracy rolników i środowiska jakie nas otacza. To nas łączy i przybliża do siebie, dając poczucie solidarności i wzajemnego zaufania.

 

 

 

Łączy nas także spółdzielczość, która w obu krajach jest dominująca. Szczególnie spółdzielczość mleczarska, która z racji mojej pracy zawodowej jest mi szczególnie bliska. Wielokrotnie słyszę, że spółdzielnia to kobieta, która daje poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa i rozwoju. To słyszę zwłaszcza od kobiet, które we Francji i w Polsce zaangażowane są w rolniczy ruch spółdzielczy. Dlatego z tak wielką radością w mojej pracy zawodowej, staram się wspierać kobiety zaangażowane w spółdzielczość.

 

 

 

Z dumą patrzę jak społeczność spółdzielcza Polski i Francji wspiera Ukrainę. To buduje i umacnia nasze relacje jeszcze bardziej. Ale wiemy, że to początek drogi, której końca nie znamy”.