Badania opinii: odbudowa Pałacu Saskiego z coraz większym poparciem Polaków

ARTYKUŁY » Artykuły »  Badania opinii: odbudowa Pałacu Saskiego z coraz większym poparciem Polaków

Sukcesywnie rośnie poparcie dla odbudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego w Warszawie: Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i trzech kamienic przy ul. Królewskiej – wynika z badania, zrealizowanego już po raz trzeci przez największą w Polsce agencję badawczą Minds & Roses. Obecnie za odbudową opowiada się 47% badanych, przeciwnych jej jest tylko 17%.

 

Przedstawiamy cząstkowe wyniki badania ilościowego zrealizowanego metodą sondażu telefonicznego (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków oraz dodatkowo 200 mieszkańców Warszawy. Dla porównania przedstawiono również zmiany względem badania, przeprowadzonego w grudniu 2022 r.

 

I. Wiedzę o tym, że przed II wojną światową przy placu Marszałka J. Piłsudskiego znajdował się Pałac Saski, deklaruje obecnie 70% ankietowanych Polaków – to wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród warszawiaków poziom takiej wiedzy na przestrzeni ostatnich dwóch lat jest niemal stały – 90% ankietowanych wie, gdzie znajdował się Pałac Saski (88% w 2022 r.).

 

II. Świadomość planów odbudowy Pałacu Saskiego ma natomiast 64% ankietowanych (wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do 2022 r.), przy czym w Warszawie odsetek ten wynosi 88% (wzrost o 4 punkty procentowe względem 2022 r.).

 

III. Spośród badanych w grudniu 2023 roku Polaków, 47% jest za odbudową Pałacu Saskiego, , 17% jest jej przeciwnych. W ubiegłym roku „za” inwestycją opowiedziało się 44% Polaków, a 21% „przeciw”.

IV. Istotny wzrost poparcia odnotowano w samej Warszawie – tu 50% ankietowanych popiera odbudowę co jest wzrostem o 13 punktów procentowych r/r (w roku 2022 było ich 37%), a przeciwnych jest 36% (spadek o 5 punktów procentowych – 41% w 2022 roku).

Coroczne ogólnopolskie badania społeczne dotyczące odbudowy Pałacu Saskiego zostały w grudniu 2023 roku zrealizowane już po raz trzeci. Od początku wykonuje je największa w Polsce grupa badawcza Minds & Roses na zlecenie spółki Pałac Saski.

 

Powstała w listopadzie 2021 r. spółka Pałac Saski sp. z o. o. odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W 2023 roku wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP zorganizowała konkurs na koncepcję odbudowy, który wygrała pracownia WXCA W bieżącym roku przeprowadziła także I etap badań archeologicznych na terenie przyszłej inwestycji oraz, po przeprowadzeniu licznych analiz i zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, spółka uzyskała decyzję środowiskową, jak również przygotowała i złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego. W roku 2024 kontynuowane będą badania archeologiczne i rozpoczną się prace projektowe. Odbudowane obiekty – w których mieścić się będą Senat RP, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i instytucje prowadzące działalność kulturalną – mają zostać oddane do użytku w 2030 roku.