Białoruskie Święto - KULTURA NA SCHODACH MUZEUM

ARCHIWUM »  Archiwum » Białoruskie Święto - KULTURA NA SCHODACH MUZEUM

 Kiermasze rękodzieła ludowego, koncerty zespołów z Polski i Białorusi, ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, tkania na krosnach- to wszystko można było zobaczyć w niedzielę 5 czerwca 2016 roku na 12. Białoruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

 Festiwal otworzyły dwie urocze konferansjerki Mariola German i Magdalena Gawryluk oraz dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi Michaił Rybakov a także dyrektor Muzeum Białoruskiego – Tomasz Tichoniuk.

 Festiwal to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń organizowanych co roku przez hajnowskie Muzeum. Instytucja w sposób symboliczny wychodzi na schody muzeum, prezentując to co wartościowe wewnątrz, prezentując dorobek a także ucząc poszanowania dla tradycji i kultury.

 Oprócz warsztatów etnograficznych i degustacji przez cały dzień odbywały się koncerty białoruskich zespołów zróżnicowanych pod względem wieku jak i rodzaju muzyki. Rozpiętość wiekowa wykonawców sięgała od przedszkolaków poprzez młodzież szkolną, na dorosłych kończąc. Zaś gatunki muzyczne przechodziły od folkloru, poprzez estradę, nowoczesne rockowe aranżacje ludowych pieśni białoruskich i żywy folk/rock.

 Na festiwalowej scenie wystąpiły dzieci z Przedszkola Nr 1 „Kolebka” w Hajnówce, „Ruczajok” z Białowieży, zespoły Art. PRONAR z Narwi, oraz Retro Beats i Dawid Szymczuk Band z Hajnówki. Wyjątkowym wydarzeniem był koncert legendarnego białoruskiego zespołu „Stary Olsa”, który zaprezentował średniowieczną białoruską muzykę oraz kilka klasycznych rockowych utworów na średniowiecznych instrumentach.

 Swoje specjalne stoisko prezentowała również Fundacja Oni to My działająca na rzecz budowy otwartego społeczeństwa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się „żywe krosna”, zabawa przygotowana nie tylko dla dzieci. Wiedzę z zakresu Puszczy Białowieskiej można było sprawdzić w konkursach przygotowanych przez Białowieski Park Narodowy. Tradycyjnie była również prezentowana najnowsza i antykwaryczna literatura białoruskojęzyczna i rękodzieło ludowe na stoisku Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

 Specjalnie na Festiwal została również przygotowana wystawa „Ból Czarnobyla” z Białorusi. W tym roku mija 30. rocznica tragedii Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu, która miała miejsce 26 kwietnia 1986 r. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Starożytnej Białoruskiej Kultury  Akademii Nauk Republiki Białoruś. Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie oraz przedmioty życia codziennego, zebrane podczas naukowo-badawczych podróży pracowników Akademii w latach 90-tych XX wieku. Wystawa za pomocą zdjęć i filmu opowiada o bólu człowieka, straconym dziedzictwie kulturowym mieszkańców białoruskiego Polesia.

 Organizatorzy dziękują przybyłej licznie publiczności, bez której Festiwal nie mógłby się odbyć. Dziękujemy również partnerom: Centrum Kulturalnemu Białorusi w Warszawie, Urzędowi Gminy Narewka, Hajnowskiemu Domowi Kultury, oraz Aresztowi Śledczemu w Hajnówce a także wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przy obsłudze Festiwalu.

  Festiwal zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Agnieszka Tichoniuk