BIELSK PODLASKI

 • Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Stoisko Politechniki Białostockiej
  Stoisko Politechniki Białostockiej
 • Stoisko Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
  Stoisko Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
 • Stoisko Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
  Stoisko Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
 • Przedstawicielka Wojskowej Akademi Technicznej wyróżnionej przez Wojewodę Podlaskiego
  Przedstawicielka Wojskowej Akademi Technicznej wyróżnionej przez Wojewodę Podlaskiego
 • Reprezentacja Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej z nagrodą Burmistrza Bielska Podlaskiego
  Reprezentacja Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej z nagrodą Burmistrza Bielska Podlaskiego
 • Stoisko Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie
  Stoisko Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie
 • Dyrektor SP nr 5 Zofia Tymińska
  Dyrektor SP nr 5 Zofia Tymińska
 • Stoisko Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej
  Stoisko Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej
 • Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5
  Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5
 • Stoisko Uniwesytetu Medycznego w Białymstoku
  Stoisko Uniwesytetu Medycznego w Białymstoku
 • Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Nagrodę starosty odbiera przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Nagrodę starosty odbiera przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Nagrodę Burmistrza odbierają przedstawiciele PSW w Białej Podlaskiej
  Nagrodę Burmistrza odbierają przedstawiciele PSW w Białej Podlaskiej


                                                                                     

W kolejce po wiedzę

 

Przed osiemnastu laty bielscy samorządowcy w trakcie sympozjum zorganizowanego przez redakcję Wieści Podlaskich pt. "Szanse i perspektywy edukacji na poziomie wyższym młodzieży z małych ośrodków" zastanawiali się co zrobić aby bielscy uczniowie w szerszym zakresie kontynuowali naukę po ukończeniu szkoły średniej, W trakcie tych dyskusji zrodził się pomysł aby to uczelnie ze swoją ofertą przyjeżdżały do ośrodków powiatowych. Tak narodził się pomysł organizacji Prezentacji Edukacyjno-Doradczych "Uczelnie w powiecie", które 26 lutego odbyły się w Bielsku po raz siedemnasty. Swoją ofertę zaprezentowało 11 szkół wyższych:

 

- Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,

 

- Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,

 

- Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,

 

- Politechnika Białostocka,

 

- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

 

- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

 

- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

 

- Uniwersytet w Białymstoku,

 

- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

 

- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży,

 

- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 

Patronat nad tegoroczną imprezą objął Wojewoda Podlaski oraz tradycyjnie Starosta Bielski dr Sławomir Jerzy Snarski i Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. Nagrodzili oni uczelnie,które zaprezentowały najciekawszą i najbogatszą ofertę. Puchar Starosty trafił do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, natomiast Burmistrz nagrodził Państwową Szkołę Wyższą w Białej Podlaskiej. Dyplom Wojewody Podlaskiego za najatrakcyjniejsze zaprezentowanie oferty edukacyjnej otrzymała Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

 

(foto. Michał Iwaniuk)