Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz Polskie Koleje Państwowe SA zapraszają na spotkanie

ARCHIWUM »  Archiwum » Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz Polskie Koleje Państwowe SA zapraszają na spotkanie

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz Polskie Koleje Państwowe SA zapraszają na spotkanie, w trakcie którego odbędzie się dyskusja dotycząca przyszłości bielskiego dworca. Będziemy mogli poznać plany inwestycyjne PKP SA w Bielsku Podlaskim oraz przedstawić swoje oczekiwania wobec projektowanego obiektu.

 

Dyskusja o oczekiwanej funkcjonalności dworca kolejowego oraz otaczającej go przestrzeni publicznej została zaplanowana w formule warsztatów kreatywnych na czwartek 17 listopada w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski i ma się rozpocząć o godz. 17.00 w sali nr 302 na trzecim piętrze. Do 7 listopada do godziny 15.00 trwa nabór chętnych do wzięcia w niej udziału.

 

Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy wypełnić i złożyć do 7 listopada kompletny wniosek rejestracyjny (w załączeniu). Wniosek ten można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając go na adres um@bielsk-podlaski.pl lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną powiadomione o tym do 14 listopada pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego.

 

Spotkanie rozpocznie otwarty dla wszystkich uczestników panel wprowadzający, w którym wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych oraz eksperci Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna.

 

- Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane jest do wszystkich chętnych mieszkańców Bielska Podlaskiego, a zwłaszcza społeczników, aktywistów miejskich, aktywnie działających organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych pracowników administracji samorządowej – informuje PKP SA. – Tematem wiodącym warsztatów będzie dyskusja nad oczekiwanymi funkcjami uzupełniającymi, które – oprócz typowych funkcji dworcowych – są oczekiwane przez mieszkańców Bielska Podlaskiego i mogłyby być zlokalizowane zarówno w budynku nowoprojektowanego dworca kolejowego, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. Aktywny udział społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych w celu wspólnego wypracowania założeń funkcjonalnych do projektowania dworca dostępnego dla wszystkich ludzi, zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania prospołecznego, umożliwi przygotowanie i wybudowanie tego obiektu jako możliwie najlepiej dostosowanego do potrzeb i oczekiwań jego użytkowników.

 

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się także z procesem partycypacyjnego planowania przedsięwzięć celu publicznego w zakresie kreowania uniwersalnej przestrzeni dworców kolejowych w miastach, na przykładzie planowanej inwestycji w Bielsku Podlaskim, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!