Dla Rządu PiS Podlasie nie ma znaczenia

ARCHIWUM »  Archiwum » Dla Rządu PiS Podlasie nie ma znaczenia

 

Dzisiaj w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa posła Roberta Tyszkiewicza oraz wicemarszałków województwa podlaskiego Anny Naszkiewicz i Macieja Żywno, poświęcona skandalicznej wypowiedzi wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.  W dniu 25 października br., podczas debaty Gazety Polskiej, stwierdził on, że dla rządu PiS Podlasie nie ma znaczenia. Poinformował, że inwestycja kolejowa Rail Baltica, która jest kluczowa dla rozwoju Podlasia, nie byłaby obecnie realizowana, gdyby nie była na samym szczycie drabiny projektów unijnych. Wypowiedź ta obnaża hipokryzję i oszustwo PiS, którego przedstawiciele zapewniali nas, że województwo podlaskie jest dla nich kluczowe. Z uwagi na interes regionu, poseł Robert Tyszkiewicz, skierował interpelację do premier Beaty Szydło, w której domaga się informacji, czy zgadza się ona z opinią swojego ministra, że województwo podlaskie rzeczywiście nie ma dla PiS żadnego znaczenia oraz, czy opóźnienia w budowie drogi S8 i zaniechania w realizacji drogi S19 mają z tym związek. Robert Tyszkiewicz podkreślił, że dla Platformy Obywatelskiej Podlasie jest najważniejsze. Nawet przy tak skandalicznej postawie rządu, PO nie zamierza opuścić rąk. Samorząd województwa realizuje i będzie realizował ważne działania inwestycyjne na rzecz rozwoju regionu.

Marszałek Anna Naszkiewicz zwróciła uwagę na fakt, że wszyscy samorządowcy województwa podlaskiego zabiegali o to, by projekt Rail Baltica był realizowany, ze względu na jego ważne znaczenie społeczno-gospodarcze. Wypowiedź ministra Kwiecińskiego może oznaczać, że trasa kolejowa na odcinku Ełk - Trakiszki (granica państwa) nie otrzyma wsparcia finansowego rządu, co oznacza, że może zostać niezrealizowana.

Marszałek Maciej Żywno jest zaniepokojony w realizacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, które są przypisane PKP, nie wynika z faktu, że jesteśmy województwem, które nie jest ważne dla obecnego rządu. Podkreślił, że te projekty wciąż oczekują na skompletowanie dokumentów przez PKP. Domaga się on, aby te inwestycje w województwie podlaskim, które są realizowane przy współudziale środków centralnych, były traktowane tak samo priorytetowo, jak w innych regionach.

 

 

 

 

Facebook : https://www.facebook.com/roberttyszkiewicz/videos/1968056930186628/?hc_ref=ARRr4-cJpArWGn14uv5LZfaFVfnA660sMfzIrB2xJYBq5IqdtWXr_lifSucYfIx9Lmo