Dlaczego ARiMR zmniejsza powierzchnię PEG?

ARCHIWUM »  Archiwum » Dlaczego ARiMR zmniejsza powierzchnię PEG?

We wnioskach o dopłaty bezpośrednie na 2016 rok, które rozsyła ARiMR do rolników zdarza się, że dla niektórych działek powierzchnie te zostały pomniejszone w porównaniu do ubiegłego roku – i to pomimo faktu, że faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona.

Zapytaliśmy więc w Centrali ARiMR na jakich zasadach ustalana jest powierzchnia PEG i co rolnik powinien zrobić w sytuacji, gdy nie zgadza się z ustaleniami ARiMR.

Poniżej publikujemy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Agencji.

Kontrole administracyjne prowadzone są w oparciu o powierzchnie referencyjne systemu LPIS oraz materiały graficzne, na których rolnik zaznacza położenie działek rolnych na danej działce ewidencyjnej. W systemie informatycznym ARiMR zaimplementowane są wcześniej wyznaczone powierzchnie PEG. Pola zagospodarowania, na podstawie których określana jest powierzchnia PEG, są wykonane z dokładnością odpowiadającą dokładności ortofotomapy.

Powierzchnie PEG stanowią różnicę pomiędzy powierzchnią całkowitą działki referencyjnej (działki ewidencyjnej), a powierzchnią obszarów nieuprawnionych do płatności (np. lasy, wody, drogi, siedliska itp.), których granice są określone na podstawie ortofotomapy.

http://www.topagrar.pl/articles/prow-2014-2020/dlaczego-arimr-zmniejsza-powierzchnie-peg/