Dodatkowe miliony na badania diagnostyczne

ARTYKUŁY » Artykuły » Dodatkowe miliony na badania diagnostyczne

Dodatkowe miliony na badania diagnostyczne

 

Podlaski NFZ wspiera profilaktykę i wczesną diagnostykę onkologiczną. Prawie trzy i pół miliona złotych z kasy Funduszu pokryje dodatkowe badania endoskopowe i obrazowe wykonane w 2019 roku ponad limit przewidziany w umowach z NFZ realizowanych przez placówki medyczne województwa podlaskiego.

 

Prawie dwa i pół miliona złotych zostało przeznaczone na sfinansowanie wszystkich ponadlimitowych badań wykonanych przy użyciu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego od stycznia do końca marca 2019 roku, czyli w okresie, kiedy limity na te badania jeszcze obowiązywały. Dodatkowo ponad milion złotych trafi do placówek medycznych regionu, które wykonują badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię. W pierwszym półroczu 2019 roku pacjenci z Podlasia mieli wykonanych więcej tego typu badań niż rok wcześniej: ponad tysiąc dwieście więcej badań kolonoskopii i ponad tysiąc więcej gastroskopii.

 


Troska o pacjenta jest najważniejsza

 

Badania endoskopowe są niezwykle ważne w diagnostyce, szczególnie onkologicznej. „Umożliwiają nie tylko zbadanie stanu zdrowia pacjenta i określenie sytuacji klinicznej. Dają też możliwość pobrania wycinka tkankowego do badania pod mikroskopem. Diagnoza patomorfologiczna jest pierwszym i podstawowym krokiem, który umożliwia potwierdzenie lub wykluczenie zmiany nowotworowej. Jeżeli wykluczymy nowotworowy charakter zmiany patologicznej, możemy diagnozować inne schorzenia” wyjaśnia dr Marzena Juczewska, zastępca dyrektora ds. medycznych Podlaskiego Oddziału NFZ. „Chcielibyśmy, żeby specjaliści wykonujący badania endoskopowe wiedzieli, że pamiętamy o wadze problemu i - w miarę możliwości finansowych Funduszu -  rozpoczęliśmy refundację świadczeń diagnostycznych wykonanych ponad limit – czyli tego, co ponad limity zawarte w umowach wykonali świadczeniodawcy, a wykonali w trosce o pacjenta. Chcemy promować troskę o pacjenta, a nie tylko myślenie czysto finansowe” - podkreśla dr Juczewska.

 

Każda złotówka wydana na diagnostykę procentuje

 

Wczesna diagnostyka, czyli wykrycie choroby na początkowym etapie jej rozwoju, jest bezcenna nie tylko dla zdrowia pacjentów, ale również ze względów ekonomicznych. „Jeżeli sfinansujemy dobrze badania diagnostyczne, to mniej nas wtedy kosztuje leczenie. To nie są tylko dane statyczne urzędu, to jest oczywistość medyczna” – ocenia dr Marzena Juczewska.

 

Ponad milion na operacje zaćmy

 

Dodatkowo ponad milion złotych z kasy podlaskiego NFZ trafi na konta świadczeniodawców, którzy od stycznia do końca marca 2019 roku wykonali ponadlimitowe operacje zaćmy. Sfinansowane będą wszystkie nadwykonania, jakie powstały przed 1 kwietnia, a więc przed zniesieniem limitów na te świadczenia przez Ministra Zdrowia.

 

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej Podlaskiego NFZ