Gminno - Szkolny Dzień Rodziny

ARCHIWUM »  Archiwum » Gminno - Szkolny Dzień Rodziny

 Dnia 17 czerwca 2018 r. odbył się Gminno - Szkolny Dzień Rodziny oraz Święto Patrona Szkoły – księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego. Hasłem przewodnim były słowa " W dniu rodziny ciało i ducha hartujemy, 100 rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy".

 

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym w Topczewie o godz. 11.00. Przewodniczył jej ks. kan. Paweł Anusiewicz. W czasie mszy uczniowie naszej szkoły zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod czujnym okiem Pani Katarzyny Górskiej, Pani Natalii Tyszuk oraz Pani Julii Mironczuk. Słowa podziękowania za codzienny trud, troskę i opiekę sprawowaną 24 godziny na dobę popłynęły do najbliższych wychowawców - rodziców. Po zakończonej mszy św. i przejściu na plac szkolny Dyrektor Pan Andrzej Karpiesiuk wspólnie z Wójtem Panem Mariuszem Korzeniewskim powitali zaproszonych gości: szczebla gminnego - Wójta Gminy Brańsk Andrzeja Jankowskiego, szczebla wojewódzkiego - Dyrektora Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Pana Bogdana Olszewskiego z rodziną oraz Dyrektora Wydziału Nadzoru Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów - Pana Franciszka Górskiego, szczebla krajowego - Doradcę Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Stanisława Derehajło z rodziną, sponsorów oraz wszystkich zebranych.
W przemówieniu Dyrektor szkoły podkreślił istotną rolę rodziny i wyraził swoje zadowolenie z tak licznego przybycia na festyn. Wszystkim tym, którzy od wielu lat wspierają nas w organizacji święta szkoły wręczył statuetki. Część oficjalną zakończono złożeniem kwiatów przed popiersiem ks. F. J. Falkowskiego.

 

Nadszedł czas na szkolny blok zabaw. Rodziny mogły wykazać się wiedzą, umiejętnościami, zdolnościami plastycznymi, sprawnością i wytrwałością fizyczną, celnym okiem oraz wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych przez GOPS. O chronologicznym porządku, godzinach oraz kolejności wydarzeń informowała nas Pani Aneta Faltyńska pełniąca rolę przewodnika po festynie. W ciągu dnia odbyło się wiele konkursów. Dyktando przygotowane przez Panią Barbarę Ryszt i Panią Barbarę Karpiesiuk było pierwszym z nich. Najlepszą znajomością zasad ortograficznych i I miejsce ex aequo zajęły rodziny Anny i Adriana Pańkowskich oraz Magdaleny i Arkadiusza Karpiesiuk, II miejsce również ex aequo zajęły rodziny Krystyny i Romana Łuczaj oraz Małgorzaty i Tomasza Wyszkowskich. III miejsce przypadło rodzinie Magdaleny i Jacka Karpiesiuk. Kolejnym konkursem, do którego równie chętnie przystąpiły rodziny był konkurs plastyczny, prowadzony przez Panią Julię Mironczuk i Annę Twarowską. I miejsce zajęła rodzina Anety i Tomasza Bielińskich, II miejsce - rodzina Urszuli i Kazimierza Pasińskich, III miejsce - rodzina Ewy Konopka. Wyróżnienie za nowatorskie łączenie i mieszanie farb w tej kategorii otrzymali Aleksander Pańkowski i Rafał Karpiesiuk. W konkursie wiedzy o patronie szkoły prowadzonym przez Panią Elżbietę Wyłucką i Katarzynę Górską, wykazały się następujące rodziny: I miejsce - rodzina Katarzyny i Wojciecha Odachowskich, II miejsce ex aequo rodziny Magdaleny i Arkadiusza Karpiesiuk, Krystyny i Romana Łuczaj oraz Urszuli i Kazimierza Pasińskich. III miejsce zajęli ex aequo Magdalena i Jacek Karpiesiuk oraz Aleksandra i Ewa Konopka. W dalszej części zmagań odbyły się zawody sportowo-sprawnościowe, nad przebiegiem których czuwała Pani Alfreda Zawadzka, Pan Sławomir Warpechowski, Pan Marek Wyłucki, Karolina Kuryś, Ewa Knopka, Barbara Karpiesiuk oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Topczewie. W konkursie strzeleckim w kategorii Turniej Rodzinny I miejsce zdobyła rodzina Magdaleny i Andrzeja Angielczyk, II miejsce zajęła rodzina Ewy Konopka, III miejsce wywalczyła rodzina Państwa Seliwanów. W konkursie strzeleckim w kategorii OPEN MEN najwięcej punktów zdobył i tym samym I miejsce zajął Jacek Falkowski, II miejsce - Adam Boguszewski, III miejsce - Szczepan Kuryś. W kategorii OPEN WOMEN I miejsce zajęła Kornelia Angielczyk, II miejsce - Karolina Kuryś, III miejsce - Gabriela Angielczyk. Dużą popularnością i zainteresowaniem cieszyły się konkurencje sportowe, na które składały się: bieg narciarski, bieg płetwonurków oraz zawody strażackie. Najsprawniejszą i najszybszą rodziną, która zajęła I miejsce została rodzina Małgorzaty i Tomasza Wyszkowskich, II miejsce zdobyła rodzina Katarzyny i Piotra Karpiesiuk, III miejsce wywalczyła rodzina Małgorzaty i Arkadiusza Poniatowskich. W międzyczasie odbyły sie luźne rozgrywki w piłce nożnej. GOPS przygotował gry i zabawy dotyczące zagadnień profilaktycznych. Obecnością na festynie zaszczyciła nas również firma JMDI, dostarczająca telewizję, internet i telefonię stacjonarną w technologii światłowodowej. Firmę reprezentowała Pani Magdalena Angielczyk. W swojej ofercie przygotowali konkursy tematyczne promujące usługi firmy. Dzięki hojności sponsorów doceniony został wysiłek i chęć udziału we wspólnej zabawie wszystkich rodzin biorących udział w konkursach. Rodzinom tym nagrody wręczyli Dyrektor Pan Andrzej Karpiesiuk wraz z Wójtem Gminy Panem Mariuszem Korzeniewskim. Dla najmłodszych uczestników atrakcyjnie malowały twarze Panie: Weronika Falkowska, Magdalena Danilczuk oraz Marta Sidoruk. Dzieci na chwilę mogły wcielić się w ulubione postaci bajkowe lub zamaskować się pod wizerunkiem zwierząt. Kolejną atrakcją dla małych i nieco starszych były harce i swawole w pianie. Nie zabrakło przy tym śmiechu i radości. Turlaniu się w pianie nie było końca. Oprócz tego widoczne były ustawione długie kolejki na trampolinę i do dmuchanego zamku – zjeżdżalni sponsorowanych przez Urząd Gminy Wyszki i GOPS. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się "przybyły" balon. Topczewo i okolice można było obserwować z wysokości ok. 25m, a wszystko to dzięki staraniom dyrektora szkoły, wójta i skarbnika gminy. W ciągu dnia uczestnicy imprezy mogli posilić się grillowaną kiełbaską przygotowaną przez Panią: Hannę Porzezińską, Patrycję Wróblewską i Edytę Krasowską oraz skorzystać ze słodkiego poczęstunku, który przygotowali rodzice uczniów kl. V i VI. Dzień upłynął w miłej i przyjemnej atmosferze. Dopisała pogoda, wielość atrakcji, humor i dobra zabawa. Za wkład włożony w przygotowanie i zorganizowanie festynu Dyrektor Szkoły podziękował nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, dzieciom, GOPS-owi, sponsorom oraz przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej. Dalszą częścią festynu był wieczorny blok rozrywkowy. Dyskotekę pod chmurką prowadziły zespoły: Aga N, Forti, Zorka, Zespół Niunio, DJ Irecki.

 

Piękna pogoda, wspólna zabawa uczyniły ten dzień miłym i niepowtarzalnym, a uwieczniła to na zdjęciach Pani Emilia Sawczuk.

 

Do zobaczenia za rok!

 

Małgorzata Wyszkowska