GMO WCHODZI TYLNYMI DRZWIAMI INFORMACJA PRASOWA

ARCHIWUM »  Archiwum » GMO WCHODZI TYLNYMI DRZWIAMI INFORMACJA PRASOWA

DOMAGAMY SIĘ wdrożenia procesu odchodzenia od GMO w paszach - w 
pierwszym roku (2017) redukcja białka GMO o 35%, w drugim (2018) – o 
70%, w a po trzech latach zupełne zaprzestanie stosowania tego białka.
 
10 lat (!) nie wystarczyło rządzącym aby chociaż w minimalnym stopniu 
uwolnić Polaków od zabójczej paszy z GMO; chociaż w minimalnym stopniu 
uniezależnić Polskę od korporacji. TO SKANDAL! PROPOZYCJA USTAWY O GMO 
TO WYRAŹNY GEST POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I 
WOLNOŚCI POLAKÓW.

Na całym świecie rosną obawy i lęki o zdrowie związane z konsumpcją 
żywności z GMO w tym nabiału, mięsa i jaj pochodzących od zwierząt 
karmionych paszami skażonymi GMO. W Polsce podobnie jak w innych krajach 
Unii Europejskiej 70-80% konsumentów jest przeciw GMO. Wszystkie Sejmiki 
wojewódzkie ogłosiły się strefami wolnymi od GMO, podejmując rezolucje i 
uchwały i domagając się zakazu GMO.
Tymczasem rządzący Polską już czwarty raz sobie kpią z wyborców - 
niezależnie od tego kto jest przy władzy - po raz kolejny, kolejny rząd 
RP przedłuża wprowadzenie zakazu stosowania pasz GMO!

Zakaz stosowania pasz GMO został wprowadzony ustawą w 2006 r. i miał 
wejść w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 12 
sierpnia 2008 r. Termin wejścia w życie ww. zakazu został jednak 
ponownie przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r. a później na dzień 1 
stycznia 2017 r. ...
UWAGA! Obecny projekt ustawy przesuwa na dzień 1 stycznia 2021 r. termin 
wejścia w życie ww. zakazu, czyli o kolejne 4 lata!

Nie jesteśmy skazani na soję GMO i gdyby tylko była wola polityczna – są 
alternatywne rozwiązania, z pożytkiem dla polskich rolników i hodowców, 
dla stanu gleb i dla krajowych finansów; z pożytkiem dla zdrowia ludzi i 
zwierząt. A chodzi tu o ponad 3 mld złotych w skali roku, bo tyle wart 
jest import genetycznie modyfikowanej śruty sojowej.

Proszę zapoznać się z uzasadnieniem tej ustawy a w szczególności 
absurdalną argumentacją sporządzoną pod dyktando biotechnologicznych i 
korporacyjnych grup interesów z całkowitym pominięciem przez Rząd 
(podkreślenia wymaga iż jest to projekt rządowy nie ministerstwa) troski 
o zdrowie Narodu i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polaków.

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony 
Polskie Wsi - ICPPC, Stowarzyszenie BEST PROEKO, EKOLAND 
o/ZACHODNIOPOMORSKI, FUNDACJA QLT, PIASTOWA PACZKA i wiele innych 
organizacji, rolników i konsumentów ZDECYDOWANIE MÓWIĄ NIE DLA NOWEJ 
PROPOZYCJI USTAWY O PASZACH.

DOMAGAMY SIĘ od rządu RP podjęcia natychmiastowych działań w celu 
zdemonopolizowania rynku paszowego w Polsce.
Obecnie stan zaopatrzenia w mięso i inne produkty odzwierzęce oraz ich 
ceny zależą od importu 2 mln ton śruty sojowej genetycznie 
modyfikowanej. Poprzez prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji 
pasz organy państwa zostały całkowicie pozbawione kontroli nad 
prawidłowością jego działania a w konsekwencji nad bezpieczeństwem
żywnościowym Narodu. Istnieje zatem realne zagrożenie, że wskutek 
spekulacyjnych działań importerów pasz, w każdej chwili może dojść do 
drastycznych podwyżek cen żywności lub jej zabraknąć na rynku.

DOMAGAMY SIĘ wdrożenia procesu odchodzenia od GMO w paszach - w 
pierwszym roku (2017) redukcja białka GMO o 35%, w drugim (2018) – o 
70%, w a po trzech latach zupełne zaprzestanie stosowania tego białka.

PROJEKT USTAWY:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284706/12349516/12349517/dokument218550.pdf
WAŻNY ARTYKUŁ:
http://gmo.net.pl/2012/07/awantura-o-pasze-czy-chodzi-o-nasze-zdrowie-czy-raczej-o-pieniadze/
WAŻNY FILM:
https://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8

KONTAKT:
Paweł Połanecki, Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, tel.: 601 258 789
Edyta Jaroszewska-Nowak, EKOLAND o/ZACHODNIOPOMORSKI tel.: 609 645 386
Jadwiga Łopata, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskie Wsi - ICPPC, 
tel.: 33 8797114
Lena  Huppert, FUNDACJA QLT, tel.: 502 085 840