I etap III Olimpiady Wiedzy ...

ARCHIWUM »  Archiwum »  I etap III Olimpiady Wiedzy ...

 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży bierze udział w III edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który kończy się Olimpiadą Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Projekt ma na celu pomóc młodzieży zrozumieć tematykę ubezpieczeń społecznych i uświadomić im istotną rolę ubezpieczeń w dorosłym życiu. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uczniowie uczestniczyli w 4 zajęciach  pt. „Lekcje z ZUS”, które przeprowadziła przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku pani Alicja Koczta. Dzięki „Lekcjom z ZUS” młodzi ludzie poznali podstawy obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników i rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym oraz zdobyli umiejętności użyteczne na rynku pracy np. jak zgłosić siebie do ZUS jako przedsiębiorcę, jak zgłosić zatrudnione osoby, jak rozliczyć składki za pomocą e-urzędu, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Olimpiada jest trzyetapowa. Etap I szkolny odbył się 29 listopada 2016r., II etap wojewódzki będzie 14 marca 2017 r., a finał – 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Dzisiaj tj. 29 listopada 2016r. o godzinie 10.00 odbył się I etap olimpiady, w którym wzięło udział 37 uczniów z klas I, II i IV Technikum. Rozwiązywano test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Do II etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się troje uczniów z najwyższą liczbą punktów:

Patrycja Doliwa – 19p.

Katarzyna Kadyszewska – 15p.

Jakub Ilczuk – 15p.

Prace Komitetu Szkolnego ­­koordynowała p. Katarzyna Mieczkowska.

Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów dostępne są stronie www.zus.pl/edukacja .