I TAM ŻYWUĆ LUDZI

ARCHIWUM »  Archiwum » I TAM ŻYWUĆ LUDZI

 Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprasza na szósty i zarazem ostatni w tym roku festyn z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”, który odbędzie się w Starzynie w gminie Dubicze Cerkiewne 24.09.2016, w sobotę - początek o godz.15.00; miejsce: plac przy Ośrodku Opiekuńczym PKPS w Starzynie

 

W programie:

 

- Występy zespołów:

 

  • STRUMOK (Dubicze Cerkiewne)

  • BEZ NAZWY (Dubicze Cerkiewne)

  • DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)

  • RETRO BEATS (Hajnówka)

  • ART.PRONAR (Narew)

 

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

 

24.09.2016Старына ў гміне Дубічы Царкоўны, г.15.00

 

У ПРАГРАМЕ :

 

* Выступы калектываў:

 

  • СТРУМОК (Дубічы Царкоўны)

  • БЯЗ НАЗВЫ (Дубічы Царкоўны)

  • ДАВІД ШЫМЧУК БАНД (Гайнаўка)

  • РЭТРО БІТС(Гайнаўка)

  • АРТ.ПРОНАР (Нараў)

 

* Крама з беларускай літаратурай і рукадзеллем

 

Арганізатар:

 

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

 

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

 

Партнёры:

 

Улады Гміны Дубічы Царкоўны

 

Гмінны асяродак культуры ў Дубічах Царкоўных