Jubileusz XX-lecia plebiscytów „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej”

ARCHIWUM »  Archiwum » Jubileusz XX-lecia plebiscytów „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej”

 To już 20 lat

 

Jubileusz XX-lecia plebiscytów „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej”

 

 

12 kwietnia br. w sali Hajnowskiego Domu Kultury spotkaliśmy się na uroczystej, sportowej gali, podsumowującej organizowanie od dwudziestu lat plebiscytów na najlepszego sportowca i trenera Ziemi Hajnowskiej. Tegoroczną, jubileuszową edycję honorowym patronatem objął Wojewoda Podlaski, Bohdana Paszkowskiego oraz Podlaska Federacjia Sportu. Po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii nie objął patronatu nad Plebiscytem Marszałek Województwa Podlaskiego, chociaż ufundował puchary dla najpopularniejszych trenerów.

 

Zanim doszliśmy do tegorocznego finału, tradycyjnie wybieraliśmy najpopularniejszego sportowca w poszczególnych gminach. Akcja ta pozwoliła naszym czytelnikom na obiektywne spojrzenie na jakość sportu w ich gminach, na liderów promujących gminę w tej dziedzinie.

 

Mówiąc o naszych czytelnikach mamy na uwadze historię i źródło imprezy.”Wieści Podlaskie” ukazały się po raz pierwszy we wrześniu 1999 roku, a już dwa miesiące później, Hieronim Wawrzyński, ówczesny redaktor naczelny naszej gazety, wystapił z inicjatywą organizacji Plebiscytu na sportowca XX wieku w powiecie hajnowskim. Przez kolejne lata zmieniała się nazwa plebiscytu, zmieniały się też zasady głosowania, pojawiały się nowe kategorie, ale nie zmieniała się idea wskazywania i nagradzania najlepszych sportowców z małych gmin i miast, ze szkół i lokalnych klubów. Chodziło o wsparcie stawiających pierwsze kroki w sportowej rywalizacji, wskazanie drogi do przyszłych sukcesów nawet na najpoważniejszych arenach. Akcję wsparli działacze sportowi, trenerzy, lokalne samorządy, również w osobach starostów, burmistrzów i wójtów.

 

Początkowo okazało się, że na listach nagrodzonych brak jest znanych z ogólnopolskich aren, hajnowskich sportowców. Czyżby czytelnicy niezbyt uważnie przyglądali się sukcesom swoich rodaków ? Nie. Po prostu wybierali tych, których znali w swoim środowisku najlepiej – koleżanki i kolegów ze szkoły, klubu, z gminnych zawodów. Aby uzupełnić historię i prestiż hajnowskich sportowców, Ryszard Pater od lat kibicujący miejscowym sportowcom napisał w 2002 roku interesującą książkę „Historia sportu w Hajnówce”, a ostatnio w edycji książkowej podsumował historię plebiscytów. Książkę tą otrzymali wszyscy nominowani sportowcy i trenerzy.

 

Kapitułą Plebiscytu kieruje Jerzy Sirak ( a pracują w niej od lat również: Andrzej Skiepko – wicekanclerz, Jolanta Stefaniuk – sekretarz, oraz Mirosław Awksentiuk, Janusz Ludwiczak, Ryszard Pater, Edward Poniecki i Wiesław Sokołowski).

 

Galę prowadził tradycyjnie Mirosław Awksentiuk,prywatnie dyrektor hajnowskiego OSiR-u. Przedstawił on najpierw gminnych laureatów. Wymieńmy tych pierwszych, których wybrali czytelnicy „Wieści Podlaskich”.

 

W gminie Białowieża to Aleksandra Świć, czołowa biegaczka KS „Podlasie”, w gminie Czeremcha Paulina Paczuska, w gminie Hajnówka Anna Ginszt z KS „Puszcza” , w gminie Narew oszczepnik Mateusz Chodakowski, w gminie Narewka Aleksandra Zielińska, finalistka Igrzysk Województwa Podlaskiego w biegu na 800 m. ,w mieście Kleszczele to siatkarka Małgorzata Laskowska, w mieście Hajnówka Kamila Stankiewicz, mistrzyni Polski w wędkarstwie rzutowym. Jedynie brak miejsca nie pozwala wymienić nagrodzonej piątki w każdej z wymienionych gmin., ale znajdziecie je Państwo na naszej stronie internetowej.

 

Medalami nagrodzono też dziewięcioro sportowców w kategorii oldboy, a pierwsze miejsce uzyskała biegaczka długodystansowa, Eugenia Artemiuk. W kategorii senior, spośród dziewięciu nominowanych wyróżniono biegaczkę długodystansową z zespołu „Hajnówka Biega” Katarzynę Furmanek. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył już po raz trzeci Paweł Wołkowycki z drużyny "Tartak Siemianówka". W kategorii uczniowie urodzeni w latach 2003 -2005 tytuł najpoplarniejszego sportowca 2018 roku zdobyła siatkarka Małgorzata Laskowska z Kleszczel. W kategorii najmłodszych najpopularniejszym sportowcem została Anna Ginszt uczennica SP w Dubinach. Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego czytelnicy „Wieści” przyznali (już po raz drugi) nauczycielowi wf i trenerowi KS „Orzeł”z Kleszczel EdwardowiTerebunowi.

 

Na koniec ci, którzy zapiszą się w annałach XX Plebiscytu; uznani przez Kapitułę za najlepszych sportowców 2018 roku: rocznik 2006 i młodsi – Gabriela Kierdelewicz, rocznik 2003 2005 – Małgorzata Karpiuk, Gracjan Sienkiewicz i Kamila Sienkiewicz, szkoły ponadgimnazjalne – Marek Romańczuk, seniorzy – Michał Żak, oldboje – Mariusz Sokół, trener – Roman Sacharczuk, a sportowiec honorowy to Rafał Sosnowski.

 

Redakcja dziękuje staroście hajnowskiemu, burmistrzowi Hajnówki, dyrekcji Hajnowskiego Domu Kultury za atrakcyjną artystyczną oprawę imprezy, wójtom wymienionych gmin za pomoc w realizacji jubileuszowego plebiscytu.

 

tekst: Wiesław Pietuch