Klasa wojskowa? Prawie 200 ofert w całej Polsce.

ARTYKUŁY » Artykuły » Klasa wojskowa? Prawie 200 ofert w całej Polsce.

UUczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami.

 

Na początek warto sprawdzić, gdzie jest najbliższa szkoła, które bierze udział w projektach edukacyjnych MON. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, które koordynuje programy Ministerstwa, opracowało specjalne narządzie, które to ułatwi.
To interaktywna mapa, na której można znaleźć przydatne dane: adresy, telefony, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła uczestniczy. Z mapy można skorzystać tutaj:
cutt.ly/PROGRAMY.

 

Możemy wybierać spośród trzech programów. Pierwszy z nich to „CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. „CYBER.MIL z klasą” to propozycja dla tych, którzy interesują się informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach wojskowych. Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy
i historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne
i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. MON udzieli uczestnikom programu wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki publiczne zostaną przekazane organom prowadzącym w formie dotacji celowych.
Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone,
a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację. Program ruszy we wrześniu 2021 – od nowego roku szkolnego. Zakwalifikowało się do niego 16 szkól.
Szkołom chcącym uczestniczyć w projekcie postawiono bardzo wysokie wymagania,
m.in. z zakresu poziomu kształcenia w wybranych przedmiotach, mimo to zainteresowania było ogromne.

 

Kolejna możliwość to uruchomiony w bieżącym roku szkolnym program Oddziały Przygotowania Wojskowego, który ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w danym roku szkolnym wynosi nie więcej niż 30. Za realizację programu odpowiadają organy prowadzące szkoły.

 

Ostatnia propozycja to działający od 2017 roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego IV edycja. Uczniowie od II klasy w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbywają łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Po zakończeniu nauki mogą liczyć m.in. na odbycie skróconej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem i uzyskaniem specjalności wojskowej. Po jego zdaniu mogą ubiegać się o przyjęcie do służby wojskowej. Mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

 

Łącznie w obu ostatnich programach uczestniczy 10 921 uczniów uczących się 440 klasach ze 185 szkół w całej Polsce. MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również w oparciu o „patronackie” jednostki wojskowe, ale również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub stroju ucznia, inspirowanego mundurem wojskowym. Na same tylko indywidualne pakiety ubiorcze dla 3500 uczniów MON przeznaczył w 2020 roku 3,5 mln z dotacji celowej. Po zakończeniu edukacji – podobnie jak w przypadku CWKM – chętnym absolwentom oferowane jest odbycie skróconej służby przygotowawczej, a po jej odbyciu - możliwość zostania żołnierzem.

 

A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku,
za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje. Zdecydowana większość absolwentów i obecnych uczniów wypowiada się o swoim doświadczeniu w klasach o profilu wojskowym w samych superlatywach. Niezależnie
od ostatecznych wyborów zawodowych to dla nich okazja do nabycia pewności siebie, przełamania wewnętrznych barier, przeżycia wspaniałej przygody, poznania ciekawych ludzi.

 

Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych programach, zajrzyj na stronę Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”: https://www.wojsko-polskie.pl/biuro-zostan-zolnierzem/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B iuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną
do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować
z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów
i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas
o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim jest organem administracji rządowej realizującą zadania z problematyki
operacyjno-obronnej MON. Administruje - prowadzi nabór ochotników
do różnych form służby wojskowej na terenie obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wysokomazowiecki. Oficer Wydziału Rekrutacji WKU w Bielsku Podlaskim jest jednocześnie koordynatorem klasy mundurowej realizującej program edukacyjny
w ramach OPW.

 

Z espół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu otrzymał zezwolenia na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego. Już w roku szkolnym 2020/2021 30-osobowa klasa mundurowa po uzyskaniu stosownych rekomendacji realizuje edukację wojskową w ramach OPW. Aktualnie trwa nabór do klasy wojskowej, która rozpocznie naukę w OPW w roku szkolnym 2021/2022. Szczegóły związane z rekrutacją dostępne są na stronie internetowej ZSOiZ w Ciechanowcu.

 

https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/rekrutacja-2020-2021.html

 

 

 

Więcej informacji uzyskasz:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

 

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

 

tel: 261 398 072/073, fax: 261 398 069 e-mail: wkubielskpodlaski@ron.mil.pl

 

www.facebook.com/WKUBielskPodl

 

twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

 

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30