Konferencja posła Roberta Tyszkiewicza ws. rzekomego pomoru drobiu w województwie podlaskim

ARTYKUŁY » Artykuły »  Konferencja posła Roberta Tyszkiewicza ws. rzekomego pomoru drobiu w województwie podlaskim

Białystok, 25.07.2023 r. 

Robert Tyszkiewicz

Poseł na Sejm RP

 

 

Szanowny Pan

Robert Telus

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Interpelacja w sprawie podjęcia pilnych działań na rzecz powstrzymania rzekomego pomoru drobiu w województwie podlaskim.

 

 Szanowny Panie Ministrze,

Z informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii wynika, że do dnia 24 lipca 2023 r. stwierdzono 4 ogniska rzekomego pomoru drobiu na terenie powiatu białostockiego: dwa ogniska choroby wystąpiły w miejscowości Topilec, gm. Turośń Kościelna w gospodarstwach komercyjnych utrzymujących odpowiednio kury rzeźne oraz kury ogólnoużytkowe.  Jedno ognisko choroby potwierdzono w miejscowości Bojary, gm. Turośń Kościelna w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym kury rzeźne.  Kolejne ognisko choroby  wyznaczono w miejscowości  Bohdan, gm. Dobrzyniewo Duże  w gospodarstwie utrzymującym kury ogólnoużytkowe na użytek własny. 

Ostatni przypadek rzekomego pomoru drobiu występował w Polsce w 1974 roku. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa, przebiega gwałtowanie w stadach drobiu, praktycznie ze 100-procentową śmiertelnością. 

Polska jest europejskim liderem w produkcji drobiu. Główne kierunku naszego eksportu to kraje Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Niemcy, Holandia, Francja oraz Czechy. Największymi rynkami pozaunijnymi są Wielka Brytania, Ukraina, Ghana czy Kongo. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, od stycznia do kwietnia 2023 roku wyeksportowano z Polski 516,31 tys. ton drobiu, o wartości blisko 6,3 mld złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o blisko 5 proc. 

Jednocześnie 13 lipca br. władze Ukrainy w związku z wystąpieniem w województwie podlaskim ogniska rzekomego pomoru drobiu, wprowadziły zakaz importu jaj, mięsa drobiowego i żywych zwierząt z całego terytorium Polski. Za Ukrainą mogą pójść kolejne państwa. Byłby to ogromny cios w polskich przedsiębiorców, w tym tak wielu z województwa podlaskiego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2018. 1799), przyznającym mi prawo do wnoszenia interpelacji, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

Jakie działania podjęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sytuacji zagrożenia rozprzestrzenienia się rzekomego pomoru na terenie całego kraju?

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma opracowany plan monitoringu pomoru drobiu? 

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważa wprowadzenie obowiązkowych, częściowo refundowanych szczepień przeciw rzekomemu pomorowi drobiu? 

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało plan postępowania kryzysowego w razie rozprzestrzenienia się choroby – szczególnie w zakresie przygotowania grup do likwidacji ognisk oraz zakładów utylizacji?

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało procedurę likwidacji i utylizacji stad?

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało procedurę szybkich wypłat odszkodowań dla producentów?

Jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przeciwdziałania blokadzie importu mięsa drobiowego z Polski?

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Robert Tyszkiewicz

Poseł na Sejm RP

 

 

 

 

Do wiadomości:

Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski