Konferencja prasowa – 15 września 2019r.

ARTYKUŁY » Artykuły » Konferencja prasowa – 15 września 2019r.

Konferencja prasowa – 15 września 2019r. godz. 11.30 Pałac Branickich w Białymstoku

 

Uczestnicy konferencji: Przewodniczący PO w województwie podlaskim poseł Robert Tyszkiewicz, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, radny Sejmiku Województwa Igor Łukaszuk, zastępca Burmistrza Bielska Podlaskiego Bożena Zwolińska

 

 

 

Platforma Obywatelska przypomina o drodze S19

 

 

 

Droga S19 to zdaniem posła Tyszkiewicza krwiobieg Polski wschodniej i droga niezwykle ważna dla rozwoju wschodniej części naszego kraju. Ważna, a od lat jej modernizacja pozostaje jedynie na papierze. Na konferencji prasowej kandydaci KO do Parlamentu przypomnieli o opóźnieniach w budowie tej istotnej dla Podlasia trasy.

 

 

 

- „Dziewiętnastka” to jest droga kluczowa dla rozwoju całego naszego regionu. Jest kluczowa dla stolicy województwa podlaskiego i dla wszystkich miejscowości, które leżą przy jej przy jej przebiegu na trasie Białystok – Lublin. To jest krwiobieg Polski wschodniej.

 

 

 

- Obecna władza nadała tej drodze nazwę Via Carpatia i wielokrotnie zapowiadała, że jest to droga o strategicznym znaczeniu. – rozpoczął Robert Tyszkiewicz.

 

 

 

- Niewiele dróg jest wymienianych w expose ministra spraw zagranicznych w Sejmie, a ta droga wymieniana była. Droga ta była również wymieniana na konferencjach międzynarodowych Grupy Wyszehradzkiej czy konferencji dotyczącej Trójmorza. – dodawał.

 

 

 

Tyszkiewicz przypominał także, że wszyscy politycy PiSu mówili, że jest to niesłuchanie ważna, strategiczna inwestycja. Krytykował od razu opieszałość obecnie rządzących dodając, że przez ostatnie 4 lata w sprawie budowy S19 nie zrobiono nic.

 

 

 

- To jest przykład wyjątkowej nieudolności, ale tez przykład niedotrzymywania słowa przez obecną władzę. To jest taka sama propaganda jak elektryczne samochody, jak centralny port lotniczy. Dużo słów, wielkie obietnice, a w rzeczywistości droga S19 wygląda dokładnie tak jak 4 lata temu.

 

 

 

Tyszkiewicz w związku z tą sprawą zapowiedział, skierowanie interpelacji do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z zapytaniem o przyczyny tych, jego zdaniem, haniebnych opóźnień i zaniedbań. Jednocześnie szef Platformy na Podlasiu wyraził nadzieję, że być może na posiedzeniu jeszcze obecnego Sejmu, uzyska odpowiedź. Jak zaznaczał, będzie okazja, aby minister Adamczyk mógł się do tej interpelacji odnieść.

 

 

 

S19 – wstyd premiera Morawieckiego i zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej

 

 

 

Poseł Tyszkiewicz przypominał, że rozwój Polski wschodniej był odmieniany przez wszystkie przypadki przez premiera Morawieckiego, że jest priorytetem dla jego rządu, a sama droga S19 jest priorytetem komunikacyjnym.

 

 

 

- Wielki wstyd. Nic w tej sprawie nie zrobiono. Przykład „dziewiętnastki” pokazuje jak w soczewce ile są warte obietnice PiSu składane mieszkańcom Polski wschodniej. Wielka propaganda, żadnego działania, ogromna nieudolność.

 

 

 

Jednocześnie Tyszkiewicz przypomniał o zainicjowanej przez siebie w 2015 roku akcji zbierania podpisów pod apelem o wpisanie drogi S19 do programu budowy dróg krajowych. Akcja sprzed 4 lat została zakończona sukcesem i „dziewiętnastka” została wpisana do tego programu. Wedle niego budowa S19 miała się rozpocząć w 2018 roku. Tyszkiewicz po raz kolejny przypomniał, że wówczas PiS w kampanii wyborczej mówił, że zrobi to szybciej i jednocześnie deklarował:

 

 

 

- Dlatego dziś głośno o tym mówimy i składamy zobowiązanie: jeżeli wygramy wybory, jeżeli Koalicja Obywatelska wygra wybory ta droga niezwłocznie zacznie być budowana. Nada to zupełnie inne tempo rozwoju całemu regionowi.

 

 

 

Samorządowcy z Bielska Podlaskiego dla S19

 

 

 

Na konferencji prasowej liderowi PO towarzyszyli samorządowcy - przedstawiciele ziemi bielskiej, dla których krajowa „dziewiętnastka” ma szczególne znaczenie. Rozpoczęła Bożena Zwolińska, zastępca burmistrza Bielska Podlaskiego.

 

 

 

- Budowa drogi S19 jest bardzo istotna dla naszego miasta i dla naszych mieszkańców, ale także dla mieszkańców okolic.

 

 

 

Zwolińska podkreślała znaczenie Bielska Podlaskiego jako prężnego ośrodka, którego rozwój jest niestety blokowany przez brak dobrych połączeń komunikacyjnych.

 

 

 

- Dlatego też domagamy się rozpoczęcia prac i szybszej budowy drogi S19. – dodawała.

 

 

 

W podobnym tonie wypowiadał się Igor Łukaszuk, kandydat do Senatu, który również podkreślał znaczenie „dziewiętnastki” dla mieszkańców zarówno Bielska Podlaskiego jak i Siemiatycz czy Hajnówki.

 

 

 

- Bez budowy tej drogi nie będzie możliwy dalszy rozwój naszych miast i naszego regionu.

 

 

 

Łukaszuk podkreślał także znaczenie tej drogi dla przedsiębiorców, którym lepsza dostępność komunikacyjna na pewno pozwoliłaby lepiej prowadzić działalność gospodarczą. Przypomniał, również o obietnicach PiS sprzed 4 lat w materii budowy S19, które pozostały jedynie na papierze.

 

 

 

- Pamiętam obietnice sprzed 4 lat. Miałem nadzieje, że się ziszczą, a pozostaje niemrawe echo tych obietnic. Zrobimy wszystko, żeby to zmienić, żeby tę inwestycją pchnąć do przodu – dodawał.

 

 

 

Zbigniew Nikitorowicz, kolejny kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu określał obecną „dziewiętnastkę” mianem drogi śmierci. Jego zdaniem podobnie określana była kiedyś droga nr 8, ale dzięki rządom PO zmieniła się w dobrą trasę łączącą Warszawę z Białymstokiem. Zdaniem Nikitorowicza, jeśli KO wygra wybory podobnie będzie w końcu z „dziewiętnastka”.