Konkurs plastyczny „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” rozstrzygnięty!

ARTYKUŁY » Artykuły » Konkurs plastyczny „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” rozstrzygnięty!

Konkurs plastyczny „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” rozstrzygnięty!

 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało pierwszą edycję konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”. Konkurs poświęcony został historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu było pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego , kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, oraz średnich, czyli rozpiętość wiekowa od 4 do 18 lat! Efekty przerosły oczekiwania organizatorów. Zgłosiło się aż 55 uczestników z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Orli, oraz Narewki nadsyłając przepiękne prace. Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie. W skład komisji weszli: Mirosław Zdrajkowski-artysta plastyk, Agata Łuksza-grafik i ilustratorka książek dla dzieci, Agnieszka Tichoniuk –historyk sztuki . Komisja przyznała 22 nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

 

KATEGORIA I:   DZIECI PRZEDSZKOLNE

 

I NAGRODA: Milena Gromacka z Hajnówki

 

II NAGRODA: Kalina Dmitruk z Kuraszewa

 

III NAGRODA: Maria Szpilko z Hajnówki, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce

 

WYRÓŻNIENIE : Tymon Borowski z Hajnówki , Przedszkole Nr 1

 

WYRÓŻNIENIE : Martyna Prokopiuk z Hajnówki, Przedszkole Nr 1

 

 

 

KATEGORIA II:  KLASY I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I NAGRODA: Dawid Niczyporuk , Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim

 

II NAGRODA: Hanna Lipińska, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim

 

III NAGRODA: Anna Rokicka, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim

 

WYRÓŻNIENIE : Natalia Żarska, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim

 

WYRÓŻNIENIE : Oliwia Martyniuk, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim

 

WYRÓŻNIENIE : Szymon Wyszkowski, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim

 

WYRÓŻNIENIE : Nina Niczyporuk, Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim

 

 

 

KATEGORIA III:  KLASY IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

I NAGRODA: Natalia Głowacka z Hajnówki, Szkoła Podstawowa nr 4

 

II NAGRODA: Anastazja Głowacka z Hajnówki, Szkoła Podstawowa nr 2

 

III NAGRODA: Patryk Skiepko z Narewki, Szkoła Podstawowa w Narewce

 

WYRÓŻNIENIE : Dawid Ancutko z Narewki, Szkoła Podstawowa w Narewce

 

WYRÓŻNIENIE : Weronika Lewsza z Narewki, Szkoła Podstawowa w Narewce

 

WYRÓŻNIENIE : Magdalena Kościk z Orli, Szkoła Podstawowa z DNJB w Orli

 

 

 

KATEGORIA IV:  SZKOŁY ŚREDNIE

 

I NAGRODA: Patryk Janczuk z Hajnówki, LO z DNJB w Hajnówce

 

II NAGRODA: Izabela Małgorzata Borowska, II LO z BJN w Bielsku Podlaskim

 

III NAGRODA: Monika Czurak z Hajnówki, LO z DNJB w Hajnówce

 

WYRÓŻNIENIE : Klaudia Karpiesiuk, II LO z BJN w Bielsku Podlaskim

 

 

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 26 listopada 2019 r. Wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody, oraz otwarta została wystawa nagrodzonych prac, która dostępna będzie do końca lutego 2020 r.

 

Organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować nauczycielom i opiekunom, dzieci, którzy nadesłali prace na nasz konkurs, pogratulować zwycięzcom, oraz życzyć dalszych sukcesów i poszukiwań twórczych. Serdeczne podziękowania należą się również sponsorom nagród w konkursie: Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Tekst/fot: Agnieszka Tichoniuk

 

 

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka