Konkurs plastyczny „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” rozstrzygnięty!

ARTYKUŁY » Artykuły » Konkurs plastyczny „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” rozstrzygnięty!

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało drugą edycję konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”. Konkurs poświęcony został historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu było pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, oraz średnich, czyli rozpiętość wiekowa od 4 do 18 lat! Zgłosiło się 38 uczestników z powiatu hajnowskiego, bielskiego oraz sokólskiego oraz Białegostoku nadsyłając przepiękne prace. Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie. W skład komisji weszli: Aleksandra Czerniawska –artystka mieszkająca i tworząca w Warszawie, Mirosław Zdrajkowski-artysta plastyk z Białegostoku, Agata Łuksza-grafik i ilustratorka książek dla dzieci z Hajnówki. Komisja przyznała 21 nagród i wyróżnień następującym osobom:

 

 

 

KATEGORIA I:   PRZEDSZKOLE

 

I NAGRODA: Milena Gromacka z Hajnówki

 

II NAGRODA: Anna Bartoszuk z Hajnówki

 

II NAGRODA: Mateusz Kalinowski z Lipin

 

III NAGRODA : Oliwia Kozak z Hajnówki

 

WYRÓŻNIENIE : Magdalena Gwoździk z Hajnówki

 

 

 

KATEGORIA II:  KLASY I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I NAGRODA: Aleksandra Żukowicka z Orli

 

II NAGRODA: Jan Koronka z Białegostoku

 

III NAGRODA: Arkadiusz Kalinowski z Lipin

 

WYRÓŻNIENIE : Anastazja Oniszk z Chmielowszczyzny (pow. Sokólski)

 

WYRÓŻNIENIE : Hanna Tichoniuk z Hajnówki

 

WYRÓŻNIENIE : Amelia Gołub z Dydul (pow.bielski)

 

 

 

KATEGORIA III:  KLASY IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

I NAGRODA: Anastazja Gromacka z Hajnówki

 

II NAGRODA: Maria Tichoniuk z Hajnówki

 

III NAGRODA: Justyna Ostapkowicz z Hajnówki

 

III NAGRODA: Natalia Głowacka z Hajnówki

 

WYRÓŻNIENIE : Karolina Ostapkowicz z Hajnówki

 

WYRÓŻNIENIE : Aleksandra Oniskiewicz z Hajnówki

 

WYRÓŻNIENIE : Aleksandra Bakun z Hajnówki

 

 

 

KATEGORIA IV:  SZKOŁY ŚREDNIE

 

I NAGRODA: Kinga Sara Sapiołko z Hajnówki

 

II NAGRODA: Patryk Janczuk z Hajnówki

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 7 października 2020 r. Dyrektor Muzeum Tomasz Tichoniuk oraz dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie Ilona Yurewicz wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody, oraz otwarta została wystawa nagrodzonych prac, która dostępna będzie do oglądania w Muzeum.

 

Organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować nauczycielom i opiekunom, dzieci, którzy nadesłali prace na nasz konkurs, pogratulować zwycięzcom, oraz życzyć dalszych sukcesów i poszukiwań twórczych. Serdeczne podziękowania należą się również sponsorom nagród w konkursie: Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędowi Miasta Hajnówka.

 

Tekst/fot: Agnieszka Tichoniuk

 

 

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka