Konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021

ARTYKUŁY » Artykuły » Konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021


Gdzie rodzinom w Polsce żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowie konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021

 

31 marca br. mija termin zgłoszeń do konkursu Samorząd Pro Familia 2021, kierowanego do tych gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną. np.: finansują z własnego budżetu jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe bądź stosują ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi, lub wspierają rozwój mieszkalnictwa dla rodzin.

 

Resort rodziny konsekwentnie realizuje działania na rzecz tego, by polityka prorodzinna była sprawą szerokiej koalicji, nie tylko rządu, organizacji pozarządowych i think tank’ów, ale też samorządów. Według ekspertów to między innymi w ten sposób możemy dziś walczyć
z wyzwaniem, którego efekty dopiero zaczynamy odczuwać, a jakim jest starzenie się społeczeństwa. Jego konsekwencje to między innymi niższe przyszłe emerytury, niższe nakłady na opiekę zdrowotną i opiekę społeczną, wyzwania dla rynku pracy i obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego regionu.

 

W każdym województwie to właśnie samorządy i samorządowcy są najbliżej rodzin. Tam,
w małych ojczyznach mają oni swoje szkoły, przychodnie, żłobki, boiska. Władze samorządowe najlepiej znają ich bolączki i mogą prowadzić politykę pomagającą im sobie
z nimi radzić. Niektóre samorządy realizują to zadanie w sposób znakomity, poszukując dostępnych narzędzi, pozyskując środki finansowe z programów rządowych i tworząc infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom. Warto by te osiągnięcia zostały dostrzeżone.

 

Mając świadomość znaczenia działań samorządów, pragnę docenić, nagradzać i promować te z nich, które tworzą optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Temu służy konkurs Samorząd Pro Familia” – podkreśla Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej!” – to hasło przewodnie konkursu, który ma na celu docenienie oraz nagrodzenie samorządów współtworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Laureaci konkursu otrzymają tytuł SAMORZĄD PRO FAMILIAz możliwością posługiwania się taką pieczęcią również w materiałach promocyjnych. Tytułem będzie mogło posługiwać się tylko 5 samorządów w całej Polsce!

 

Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia można nadsyłać do 31 marca 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy uzupełnia ankieta, w której samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, przyznawanych we własnym zakresie uprawnień czy stypendiów. Ogłoszenie wyników i wręczenie/przekazanie nagród laureatom nastąpi przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny.

 

Tytuł będzie przyznawany w 5 kategoriach:

 

1) Gmina wiejska.

 

2) Gmina miejsko-wiejska.

 

3) Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców.

 

4) Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.

 

5) Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem, Formularzem zgłoszeniowym i Ankietą są pod adresem: https://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021

 


 

| Kontakt:

 

| Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Komunikacji i Promocji, Wydział Prasowy
| Tel. (22) 661 11 08
| E-mail:
prasa@mrips.gov.pl

 

| Strona www: www.gov.pl/rodzina