KONSULTACJE JAKO ATRAPA

ARCHIWUM »  Archiwum » KONSULTACJE JAKO ATRAPA

Do 27 maja trwają konsultacje rządowego projektu  ustawy  o zmianie 
ustawy o paszach...TEORETYCZNIE TE KONSULTACJE TRWAJĄ bo wyborcy 
wysyłają listy do Rządu PiS,Posłów i Senatorów domagając się,  podjęcia 
natychmiastowych działań w celu zdemonopolizowania rynku paszowego w 
Polsce oraz wdrożenia procesu odchodzenia od GMO w paszach.

DLACZEGO TEORETYCZNE KONSULTACJE? Bo już 19 maja (!) na posiedzeniu 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jej uczestnicy usłyszeli jasne 
stwierdzenie "Na pewno zakaz stosowania soi GM będzie przesunięty do 
2021 roku"...I to nie było stwierdzenie osoby, która mogłaby nie 
wiedzieć co mówi. Powiedziała to Pani Ewa Lech, Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rolnictwa. A właśnie wnioskodawcą projektu ustawy  o 
zmianie ustawy o paszach jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"...A więc to całkowite ignorowanie wyborców! Nie ma żadnych konsultacji 
- to tylko parawan i to przeźroczysty bo wszystko widać jak na dłoni: 
wszystko już zostało zdecydowane. Dramatyczne jest to, że robi to rząd 
PiS na który głosowało wielu Polaków, przeciwników GMO, bo uwierzyli, że 
PiS jest przeciw GMO..." - podsumowuje Sir Julian Rose, prezes 
Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)

W 2012 roku, A NAWET JESZCZE PRZED WYBORAMI, posłowie PiS mówili 
podobnie jak my, członkowie Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO: "Dalsza zgoda 
na korzystanie z pasz GMO w jeszcze większym stopniu uzależnią polską 
hodowlę od importu komponentów białkowych z innych kontynentów. Polska 
importuje soję GMO, wydając na ten cel ok. 4 mld zł rocznie. To są 
środki, które mogłyby pozostać w polskim rolnictwie, zwiększyć dochody 
polskich rolników..." - dodaje Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka z 
Zachodniopomorskiego, prezes Stowarzyszenia EKOLAND o/Zachodniopomorski.

Wszystkie badania opinii publicznej (nawet te robione przez UE) 
pokazują, że około 70% Polaków (podobnie jak inne społeczności UE) nie 
chce GMO.
"...Znane mi badania opinii na reprezentatywnych próbach dla ludności 
Polski wykazały, że na pytania:
Czy dokonał(a)by Pan/i zakupu mięsa, jaj lub produktów mlecznych, 
wiedząc, że  do ich wytworzenia użyto paszy zawierającej składniki 
modyfikowane genetycznie (GMO)?
48% respondentów odpowiedziało „Zdecydowanie nie”, a 31% „Raczej nie.”
Czyli 79% Polek i Polaków była na NIE wobec pasz z GMO (badanie PBS we 
wrześniu  2005 r.)..." - mówi dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, 
niezależny ekspert, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 19 maja.

TO SKANDAL! NOWA PROPOZYCJA USTAWY O GMO TO WYRAŹNY GEST POPARCIA DLA 
KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW. MÓWIMY 
DOSYĆ! NIE MA NA TO POZWOLENIA OD WYBORCÓW!

KONTAKT:
Jacek Nowak, tel.: 887 027 862
Edyta Jaroszewska-Nowak, tel.: 609 645 386

DODATKOWE INFORMACJE:

GMO - NOWA ODSŁONA PIS:
ROK 2012:
''...PiS i SP zgłosiły wniosek o odrzucenie poselskiego (chodzi o posłów 
PO) projektu nowelizacji ustawy o paszach. Zakłada on wydłużenie okresu, 
w którym nie obowiązuje zakaz stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt, 
do 1 stycznia 2017 r., czyli o kolejne cztery lata...”
http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/pis-i-sp-zglosily-wniosek-o-odrzucenie-projektu-noweli-ustawy-o-paszach,72128.html

ROK 2016
Nowy  projekt ustawy (projekt rządu PIS!!!) o paszach wnosi tylko jedna 
zmianę - przesuwa na dzień 1 stycznia 2021 r. termin wejścia w życie 
zakazu stosowania pasz GMO, czyli o kolejne 4 lata!
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284706/12349516/12349517/dokument218550.pdf

iTV Sejm - transmisje - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 maja 2016
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=24CB82F968212208C1257FB2004AEBF6
 
Propozycja ustawy:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284706/12349516/12349517/dokument218550.pdf

Info o tzw. konsultacjach społecznych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284706/12349516/12349518/dokument218549.pdf