Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok Interphoto 2021 24 września 2021

ARCHIWUM »  Archiwum » Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok Interphoto 2021 24 września 2021

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok Interphoto 2021
24 września
2021
Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5 i Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów oraz Białostocki Ośrodek Kultury zapraszają na inaugurację Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto 2021.

BIAŁYSTOK INTERPHOTO jest festiwalem interdyscyplinarnym. Głównym zadaniem festiwalu jest stałe poszerzanie stworzonej przez nas wcześniej międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń i myśli twórców ze Wschodniej i Zachodniej Europy, która umożliwia transgraniczny dialog nie tylko artystów i osób zainteresowanych fotografią, ale również szerokiej publiczności. Festiwal propaguje fotografię i media pokrewne składające się na współczesną formę wypowiedzi wizualnej.


Oprócz klasycznych artystów tego medium prezentujemy twórców sięgających po współczesne środki i tematy, reprezentujących postawy neoawangardowe czy poruszających się po obszarach sztuki krytycznej. Takie prezentacje wpływają na zwiększenie świadomości społecznej nie tylko w zakresie fotografii czy multimediów, ale przede wszystkim ukazują problemy współczesnej cywilizacji pochłoniętej materialnymi stronami życia. Uwrażliwiają na zjawiska moralne, zmiany publiczne i jednostkowe, na cierpienie czy problemy polityczne drążące kraje zarówno demokratyczne jak i te, które wciąż znajdują się pod rządami reżimów. Zwracają uwagę na wszechobecną opresję, makdonaldyzację, zagrożenia nacjonalistyczne, klimatyczne, a z drugiej strony na pozytywny rozwój cywilizacji poprzez zdobycze naukowe.


Temat główny festiwalu “Dychotomia. Wschód i Zachód” poprzez medium fotografii i media pokrewne odsłoni zjawiska społeczne nurtujące poprzednie i obecne pokolenia począwszy od okresu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości poprzez zagadnienia pojawiające się bezpośrednio po 1945 roku aż do współczesności.


Jednym z głównych zadań festiwalu jest również wzmocnienie integracji środowisk twórczych i społeczności międzynarodowej w wymiarze ponadlokalnym, obejmującym nie tylko Polskę, ale także Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę, Czechy, Węgry, Słowację oraz Niemcy, oraz inne państwa, ze szczególnym uwzględnieniem krajów wschodnich.

 

W ramach festiwalu zapraszamy na następujące wydarzenia:

Zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Zadanie Dofinansowane ze środków Budżetu Miasta Białegostoku, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.