Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce zaprasza 10 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 na spotkanie autorskie ze Stanisławem Krycińskim.

ARCHIWUM »  Archiwum » Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce zaprasza 10 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 na spotkanie autorskie ze Stanisławem Krycińskim.

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce zaprasza 10 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 do Czytelni dla Dorosłych na spotkanie autorskie ze Stanisławem Krycińskim.

Stanisław Kryciński - polski inżynier chemik, historyk, krajoznawca, autor popularnych przewodników turystycznych, opracowań krajoznawczych oraz licznych artykułów.

Należy do Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie (członek honorowy) i Towarzystwa Karpackiego. W latach 1983–1999 działał w Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami.

W latach 1980–1998 zorganizował ponad 20 obozów konserwatorskich, których uczestnicy prowadzili inwentaryzację krajoznawczą wsi na terenie Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów, a także renowację cmentarzy w południowo-wschodniej Polsce.

W 2000 r. Stanisław Kryciński został wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.