Nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

ARCHIWUM »  Archiwum » Nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego

 Warszawa, 29 maja 2018

 

 

Trwa nabór do Programu Stypendialnego Fundacji Edukacyjnej
Jana Karskiego.

 

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego rozpoczęła coroczny nabór kandydatów
do udziału w Georgetown Leadership Seminar 2018. Organizuje je Edmund A. Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown, w którym uczył prof. Jan Karski. Jest to seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata, które odbędzie się w Waszyngtonie pod koniec października br. Fundacja przyzna dwa stypendia.
Termin składania aplikacji mija 15 czerwca br.

 

Główne cele seminarium to promowanie dialogu oraz interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej wśród przyszłych światowych liderów, poszerzenie wiedzy uczestników na temat głównych problemów w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz nawiązywanie kontaktów i powiązań o kluczowym znaczeniu
dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej i porozumienia wśród liderów społeczności globalnej.

 

 

Tegoroczna edycja Georgetown Leadership Seminar symbolicznie wiąże się
ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę” – mówi Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, Ewa Junczyk-Ziomecka. Podkreśla, że po stu latach
od
deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona, który
w 1918 domagał się utworzenia niepodległego Państwa Polskiego, młodzi Polacy mogą
dziś bez przeszkód kształcić się na amerykańskiej uczelni w duchu wartości, które zawsze bliskie były Janowi Karskiemu – tolerancji, służbie publicznej, otwartości
na innych. „Polska wróciła na mapę świata sto lat temu, a rok później jezuicki uniwersytet w Waszyngtonie pojawił się na mapie najważniejszych światowych ośrodków akademickich” – dodaje Prezes Fundacji.

 

O udział w seminarium mogą ubiegać się pracownicy administracji rządowej i samorządowej

 

oraz organizacji świadczących usługi publiczne, liderzy organizacji pozarządowych działający na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź centralnym, jak również eksperci, menedżerowie i dziennikarze.

 

Preferowani będą kandydaci aktywnie działający zawodowo i społecznie w duchu idei
Jana Karskiego w następujących dziedzinach: sprawy zagraniczne, stosunki międzynarodowe nauki polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe oraz studia strategiczne
i rozwiązywanie konfliktów.

      

Kandydaci muszą mieć nie więcej niż 40 lat, legitymować się polskim obywatelstwem i stale mieszkać w Polsce, mieć pełne wyższe wykształcenie (co najmniej stopień magistra),
być stale zatrudnionym w polskiej instytucji (minimum 5 lat doświadczenia zawodowego) oraz wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego.

 

Kandydaci mają jeszcze trzy tygodnie na przesłanie aplikacji do Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego w Warszawie. Formularz aplikacyjny oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.jankarski.net.

 

 

***

 

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego od 2011 roku upowszechnia wartości uosabiane przez Jana Karskiego - odwagę, odpowiedzialność, poszanowanie godności człowieka oraz dialog międzykulturowy. W ramach ogólnopolskich kampanii edukacyjnych przekonuje, młodzież, że warto żyć zgodnie z najwyższymi standardami służby publicznej w oparciu
o wzajemną tolerancję.

 

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

 

Aleja J. Ch. Szucha 6
00-582 Warszawa

 

+48 22 629 22 59