Narodowe Czytanie w GBP w Narwi

ARTYKUŁY » Artykuły » Narodowe Czytanie w GBP w Narwi

2 września Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które zostało zainicjowane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego i jest kontynuowane przez obecną Parę Prezydencką. Ma za zadanie popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

 

Akcja po raz pierwszy odbyła się w 2012 roku, czytano wówczas „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W następnych latach: „Dzieła” Aleksandra Fredry; „Trylogię” Henryka Sienkiewicza; „Wesele”- Stanisławą Wyspiańskiego; „Przedwiośnie” – Stefana Żeromskiego; w 2019 –Nowele Polskie. W 2020r. wybrzmiało wybitne dzieło polskiego Romantyzmu: „Balladyna” – Juliusza Słowackiego.

 

W tym roku w dziesiątą odsłonę Narodowego Czytania przypomnieliśmy fragmenty książki Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Z podziałem na role czytali: Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy Narew; Prezes Banku Spółdzielczego w Narwi; Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi wraz z gronem pedagogicznym; Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Narwi, Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury; Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich oraz pracownicy i sympatycy Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, aktywny udział oraz mile spędzony czas z literaturą.