Nasz czas strażnicy tradycji.

ARCHIWUM »  Archiwum » Nasz czas strażnicy tradycji.

 

W lutym grupa projektowa z Orli biorąca udział w projekcie „Równaj Szanse” dofinansowanym przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a realizowanym przez Fundację EDM, zajęła się wykonaniem „hromnycznej świeczki”.

Pierwszym etapem naszych działań było zebranie informacji o sposobach wykonywania świec. Odwiedziliśmy między innymi męski monastyr w Sakach, w którym mnich opowiedział nam i pokazał proces wytwarzania świec z pszczelego wosku. Mając podstawy teoretyczne, zaczęliśmy gromadzić niezbędne materiały i pomoce do własnoręcznego wykonania świec. Napotkaliśmy przeszkody, ale, Od czego jest grupa? Burza mózgów i sypiące się jak z rękawa pomysły pozwoliły wybrnąć nam z trudnej sytuacji. Wreszcie mogliśmy przystąpić do działań. Teraz już z górki. Topimy wosk, skręcamy knoty, wiążemy je na formę, zanurzamy, zanurzamy, zanurzamy … I świeca gotowa. Poszliśmy także krok dalej i wykonaliśmy świece metodą wałkowania rozgrzanego wosku.

 

Reprezentantki grupy

 Projektowej uczennice klasy I i II gimnazjum

Marlena Kalina i Sandra Bowtruczuk.