Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim oraz lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

ARTYKUŁY » Artykuły » Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim oraz lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Starostwo Powiatowe w Hajnówce przypomina o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej – w Powiecie Hajnowskim funkcjonują dwa punkty:

 

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku,

  2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA,

 

oba z siedzibą w I LO im. Marii Skłodowskie – Curie w Hajnówce.

 

System darmowej pomocy prawnej funkcjonuje od 2016 r. Od dnia 1 stycznia 2019 roku usługi dostępne w punktach pomocy zostały uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce – także na terenie Powiatu Hajnowskiego. Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Temrin wizyty można ustalić telefonicznie: 85 682 48 36 lub online: https://np.ms.gov.pl/podlaskie/hajnowski

 

Poniżej prezentujemy link, pod którym znajdziecie Państwo zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

 

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

 

Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

 

1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;

 

2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów.

 

Katarzyna Miszczuk