Niewodnica nominowana do Nagrody Super Samorząd 2017, czyli „rozmawiamy z radnymi”

ARCHIWUM »  Archiwum » Niewodnica nominowana do Nagrody Super Samorząd 2017, czyli „rozmawiamy z radnymi”

 W wielkim świecie badanie mechanizmów DNA, maszyny molekularne, odkrycie energooszczędnego światła. W Polsce - Obywatelski ping-pong z radnymi Lokalne sukcesy pozornie dzieli przepaść od Nagród Nobla, a jednak mogą być dla społeczności równie ważne. Fundacja Batorego przedstawia nominacje do Nagrody Super Samorząd 2017. Rozstrzygnięcie już 5 czerwca.

 

W świetlicy ruszyła Kawiarenka Obywatelska – miejsce spotkań i dyskusji, sąsiedzka biblioteczka, którą obsługują sami czytelnicy i czytelniczki, zorganizowano też turniej tenisa stołowego Niewodnica Open 2017. We współtworzenie świetlicy zaangażowały się rada sołecka, gminny ośrodek kultury, okoliczne organizacje, szkoły i przedszkola. Stowarzyszenie, które wcześniej namówiło radnych do spotykania się z mieszkańcami i mieszkankami na festynach, teraz przekonało ich do regularnych dyżurów także w świetlicy. Równolegle z tymi działaniami Stowarzyszenie przeprowadziło kampanię profrekwencyjną przed wyborami uzupełniającymi do rady gminy, a frekwencja wyniosła aż 42% wobec średniej krajowej 23%!

 

Nagroda Super Samorząd przyznawana jest od 2011 roku tym grupom uczestniczącym w akcji Masz Głos, które wprowadziły najbardziej znaczące pozytywne zmiany w swoim otoczeniu, współpracując przy tym modelowo z władzami samorządowymi i z całą społecznością.

 

W 2017 roku udział w akcji wzięło łącznie 350 grup z całej Polski, w tym 19 z województwa podlaskiego. Uczestniczyły w niej zarówno dzieci, jak seniorzy i seniorki, kobiety i mężczyźni, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i instytucje takie jak szkoły czy biblioteki. Przez cały rok uczestnicy i uczestniczki akcji zajmowali się ulepszaniem przestrzeni publicznej, dostosowywaniem działania lokalnych instytucji do potrzeb społeczności, przekonywaniem władz oraz mieszkańców i mieszkanek do większej otwartości na współpracę i wprowadzaniem metod wspólnego podejmowania decyzji. Działania podejmowane w ramach akcji obejmowały mały wycinek najbliższej okolicy – mieszkańcy i mieszkanki Osiedla Leśnego w Wójtowie przekonali władze do przekazania im w użytkowanie okolicznego boiska, lub rozciągały się na całą gminę – w Korfantowie wywalczono wprowadzenie w statucie gminy zapisu o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców. Niektóre efekty akcji są namacalne i natychmiastowe, jak postawione w Santocku ławki upamiętniające ciekawe postaci ze wsi, inne - spisane na papierze i rozłożone na lata, jak wypracowana przez całą społeczność Kuniowa strategia działań we wsi na lata 2017-2025.

 

Co szczególnie ważne – akcja Masz Głos angażuje te grupy, które stereotypowo nie są uważane za aktywne. Większość uczestników i uczestniczek akcji działała na terenach wiejskich, a wśród nominowanych do Nagrody Super Samorząd 2017 nie ma żadnej grupy z miasta wojewódzkiego!

 

W tym roku koordynatorzy i koordynatorki z Fundacji Batorego i z organizacji partnerskich: Fundacji Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenia Homo Faber oraz Stowarzyszenia POLITES nominowali do Nagrody Super Samorząd czternaście grup z dwunastu województw, w tym mieszkańców i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna w województwie podlaskim. Czy Nagroda powędruje do województwa podlaskiego? Dowiemy się 5 czerwca na uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Udział w Gali zapowiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz Prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar.

 

http://www.maszglos.pl/aktualnosci/znamy-nominowanych-do-nagrody-super-samorzad/

 

Anna Łukawska-Adamczyk

 

Fundacja im. Stefana Batorego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obywatelski ping-pong z radnymi / Gmina Turośń Kościelna (podlaskie)

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna

 

Dzięki mieszkańcom i mieszkankom Niewodnicy świetlica w ich miejscowości zaczęła tętnić życiem. Swoje dyżury uruchomili tu też miejscowi radni.

 

Animowaniem niewodnickiej świetlicy zajmuje się głównie Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy, jednak wpływ na działania organizowane w świetlicy ma cała wieś. Stowarzyszenie zapytało mieszkańców i mieszkanki o to, co ich zdaniem powinno dziać się w świetlicy. – Akcja ankietowa trwała ponad dwa miesiące. Wzięło w niej udział 115 mieszkańców Niewodnicy. Do dziś w prowadzonych dyskusjach odwołujemy się do tego raportu. To był strzał w dziesiątkę, nasz mocny argument konsultacji społecznych – mówi Zdzisław Narel ze Stowarzyszenia. W ciągu roku w świetlicy ruszyła Kawiarenka Obywatelska – miejsce spotkań i dyskusji, sąsiedzka biblioteczka, którą obsługują sami czytelnicy i czytelniczki, zorganizowano też turniej tenisa stołowego „Niewodnica Open 2017”. We współtworzenie świetlicy zaangażowały się rada sołecka, gminny ośrodek kultury, okoliczne organizacje, szkoły i przedszkola. Stowarzyszenie, które wcześniej namówiło radnych do spotykania się z mieszkańcami i mieszkankami na festynach, teraz przekonało ich do regularnych dyżurów w świetlicy. Równolegle z tymi działaniami Stowarzyszenie przeprowadziło kampanię profrekwencyjną przed wyborami uzupełniającymi do rady gminy - frekwencja wyniosła aż 42% wobec średniej krajowej 23%!

 

Lokalny koordynator: Zdzisław Narel / Kontakt: 533 160 687