Nowa siedziba biblioteki

ARTYKUŁY » Artykuły » Nowa siedziba biblioteki

25 czerwca redakcja nasza uczestniczyła w uroczystości otwarcia nowej siedziby Biblioteki Gminnej w gminie Nurzec- Stacja. Siedziba biblioteki jest lokalizacyjnie związana z nazwą gminy, bowiem została umiejscowiona w budynku dawnej stacji kolejowej Nurzec – Stacja. Budynek powstał w 1906 roku, w związku z intensywnym rozwojem carskich kolei, tu konkretnie linii Bołogoje – Połock – Siedlce. Jego architektura jest podobna do wielu innych tego typu obiektów w naszym województwie, z siedzibą dworca PKP w Białymstoku włącznie. Niewątpliwie jest to zabytek. Jego solidna konstrukcja pozwoliła na wieloletnie użytkowanie w zasadzie bez remontów. Ale od momentu, gdy PKP zrezygnowały z połączeń osobowych, rozpoczęła się powolna dewastacja obiektu. Mieszkańcy ubolewali, okazało się bowiem, że dla wielu z nich stacja i niszczejący dworzec mają charakter sentymentalny. Stąd odjeżdżano do lepszej pracy, młodzież do szkół, a później na studia, a niektórzy na zawsze. Tu przybywali wojskowi ze specjalistycznej jednostki, którzy od 1954 roku do marca 1999 roku byli znaczącym elementem społeczno-gospodarczym miasteczka. O wszystkich, tych klimatach wspomniał wójt Piotr Jaszczuk podczas uroczystości otwarcia zrewaloryzowanej siedziby dawnego nurzeckiego dworca, dziś nowej siedziby Biblioteki Gminnej.
Inwestycja miała kilka uwarunkowań – jest obiektem zabytkowym, zmieniono zakres użytkowania, dokonywano niemałych zabiegów pozyskania potrzebnych środków finansowych ( konkretnie 1.078.276 złotych, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a 25 % środków dołożyła gmina). Przebudowy historycznego obiektu podjęła się firma “Konsorcjum M.J.S.” z Białegostoku pod kierownictwem Małgorzaty Lider-Andruszkiewicz, a nadzór nad budową sprawowali – z ramienia gminy Roman Żero, a kierownictwa budowy Andrzej Dzienisiuk. Petersburską murarkę z czerwonej cegły pokryto jasnym,szlachetnym tynkiem, co znacząco rozświetliło sylwetę gmachu, nadając mu styl prawie renesansowej, włoskiej willi. Na tle starych drzew jest teraz najpiękniejszym obiektem Nurca-Stacji.
Zgodnie z aktualnymi koncepcjami rozwoju kultury w Polsce, bibliotekom gminnym przypisano rolę placówek wiodących. Oprócz wypożyczalni księgozbioru, czytelni,w bibliotece powinna funkcjonować mała kawiarenka (życie towarzyskie i dyskusyjne), sala komputerowa, czytelnia gazet i czasopism. Taki model już funkcjonował w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji w niepełnym kształcie z powodu braku pomieszczeń. „Teraz rozwiniemy skrzydła” zapewniła prowadząca imprezę, dyrektor GOUK, pani Irena Janoszuk.
Rzeczywiście, w nowym obiekcie pomieszczeń nie brakuje  dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych czytelników czy amatorów Internetu. Po poświęceniu obiektu i sal przez miejscowych proboszczów, katolickiego i prawosławnego mogliśmy naocznie zobaczyć wnętrza i warunki pracy Biblioteki Gminnej w Nurcu – Stacji. Należy pogratulować wysiłkom wójta,budowlańców dzięki którym stacja i dworzec zaistniały w nowej roli. Chociaż stacja też tu ożywa, bowiem za biblioteką powstają nowe perony i torowiska, a przyszli pasażerowie mają tu malutką poczekalnię i mogą skorzystać z czytelni.

( Wiesław Pietuch )