Noworoczna Gala Agrobiznesu

ARCHIWUM »  Archiwum » Noworoczna Gala Agrobiznesu

                 24 stycznia 2017 roku już po raz VI odbyły się Konfrontacje, które są wyjątkowymi spotkaniami na poszczególnych wydziałach najstarszej uczelni rolniczej w Polsce. W ich trakcie wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu – laureaci konkursów Agroprzedsiebiorca RP i AgroLiga opowiadają o swojej drodze zawodowej i odpowiadają na pytania o źródła ich sukcesu. Konfrontacje cieszą się dużym zainteresowaniem, w tym roku wyjazd 60-osobowej grupy podlaskich rolników zorganizowali Grażyna i Andrzej Remisiewicz, Właściciele firmy TRANS-ROL. Podczas Konfrontacji swoim doświadczeniem dzielili się m.in. Tadeusz i Robert Szepietowscy, współwłaściciele firmy Gama w Wysokiem Mazowieckiem.

                 Otwierając Noworoczna Galę Agrobiznesu Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski podkreślił „Cieszę się, że nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń wybitnych przedstawicieli szeroko rozumianego rolnictwa.”  W obu wydarzeniach corocznie uczestniczą przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele administracji rządowej i samorządu terytorialnego, instytucji rolniczych, agroprzedsiębiorcy, producenci rolni oraz studenci SGGW.

                 Podczas Gali odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela odebrał Wojciech Czajkowski wybitny rolnik i agroprzedsiębiorca z gminy Sokoły.

 Wręczono nagrody laureatom konkursów redakcji AGRO - Agroprzedsiębiorca RP 2016, Kwatery na Medal 2016 oraz AgroKlasa ODR 2016, w którym I miejsce zajął PODR w Szepietowie.

                 Podczas uroczystości Złotą Różą, za pomoc w organizacji Noworocznej Gali Agrobiznesu i VI Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu” wyróżnieni zostali m.in. Grażyna i Andrzej Remisiewicz, Właściciele firmy TRANS-ROL oraz Andrzej Józefczuk, Właściciel firmy Podlaska Chata.

                 Honorowy Patronat  nad Noworoczną Galą Agrobiznesu objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, dr Czesław Siekierski.

 Joanna Czarkowska