Obrót ziemią bez poprawek

ARCHIWUM »  Archiwum » Obrót ziemią bez poprawek

 

Przypomnę, że od momentu zgłoszenia projektu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w styczniu środowiska zainteresowane, aby dalej funkcjonowały rozwiązania, które umożliwiały kupowanie ziemi na tzw. słupy, czy też przez osoby zagraniczne tworzyły atmosferę, że ta ustawa jest bardzo zła. Wejście ustawy w życie nie potwierdziło tych głosów. Ale pojawiły się sprawy, które naszym zdaniem nie do końca muszą być regulowane w tej ustawie, bo wynikają z bałaganu, jaki jest w tym państwie. Ale ponieważ są to żądania obywateli i mieszkańców obszarów wiejskich, dlatego posłowie zdecydowali się niektóre rozwiązania wprowadzić i decyzją Sejmu ta ustawa, 6 lipca, została uchwalona – tłumaczył w Senacie Krzysztof Jurgiel. 

Szczegóły nowelizacji 
Nowelizacja ustawy rozszerzyła katalog podmiotów uprawnionych do 
zakupu ziemi rolnej o parki narodowe - w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody oraz wyłączyła z obowiązywania ustawy nieruchomości rolne z drogami wewnętrznymi. 

Kontrowersyjny zapis dotyczący hipotek
Najwięcej kontrowersji wywołał jednak zapis o możliwości 
obciążania hipoteki nieruchomości. – Przy wprowadzeniu przepisów w ustawie o księgach wieczystych i hipotece wprowadziliśmy zapis, aby nie można było więcej obciążać nieruchomości większą wartością niż wartość rynkowa. Tutaj banki nie chciały udzielać kredytów. Wynikało to z tego, że instytucje te w większości nie są w polskich rękach – powiedział szef resortu rolnictwa. Senacka komisja rolnictwa o rozwoju wsi jednogłośnie przyjęła nowelizację ustawy. 

Apel w obronie aresztowanych związkowców
Przy okazji posiedzenia jej przewodniczący zaapelował do ministra rolnictwa w sprawie rolników spod Pyrzyc, którzy w październiku zeszłego roku 
zostali na kilka dni aresztowani przez CBA, za ustawianie przetargów na zakup ziemi rolniczej. - Chcę zwrócić uwagę, że ci rolnicy, którzy strajkowali, wciąż mają nie powyjaśnianie sprawy. NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych występowała już do ministra sprawiedliwości w sprawie rolników, którzy w trakcie kampanii wyborczej zostali pozamykani. Sprawa jest niewyjaśniona i zwracam się do pana ministra i do rządu, żebyśmy nie stosowali zasady, że ci co najwięcej strajkowali są dalej karani. Rząd powinien się przyjrzeć, czy ci rolnicy nie są szykanowani – powiedział senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.   wk

 

topagrar – 18 lipca 2016