Oświadczenie ws. oddziału neurologicznego w Choroszczy

ARTYKUŁY » Artykuły »  Oświadczenie ws. oddziału neurologicznego w Choroszczy

Białystok, 12.10.2022 r.


Oświadczenie w sprawie oddziału neurologicznego Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
Zarząd Województwa Podlaskiego od lat wspiera rozwój neurologii w województwie podlaskim, głównie w zakresie finansowania i organizacji infrastruktury, sprzętu i aparatury medycznej. Jest podmiotem tworzącym szpitali wojewódzkich w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, w których znajdują się oddziały neurologiczne.
Podstawowym rodzajem działalności szpitala w Choroszczy jest opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Szpital nigdy nie był wiodącą placówką, jeśli chodzi o świadczenia neurologiczne, a tamtejszy oddział neurologiczny od wielu lat generuje potężne straty finansowe dla placówki. Ponadto, w związku z reformą leczenia psychiatrycznego, dyrekcja szpitala będzie musiała skoncentrować się na jego głównej działalności, dostosowując szpital do wyzwań współczesnej psychiatrii.
Należy podkreślić, że Zarząd Województwa Podlaskiego w latach 2018-2022 udzielił szpitalowi w Choroszczy wsparcia finansowego o wartości 54,5 mln zł.
Szpital jest sukcesywnie oddłużany. W 2019 roku zarząd umorzył część pożyczek placówki w wysokości 2,1 mln zł. W 2020 roku było to prawie 352 tys. zł. Z kolei w tym roku zarząd województwa poręczył szpitalowi dwa kredyty bankowe na kwotę 13 mln zł oraz przekazał 2,7 mln zł na pokrycie części straty za 2021 r.
Zarząd województwa inwestuje w szpital w Choroszczy. Przekazał placówce fundusze na inwestycje i zakup aparatury oraz sprzętu medycznego. Aż 36,4 mln zł trafiło do szpitala na ten cel z budżetu województwa, 6,5 mln zł ze środków UE, a 5,5 mln zł z budżetu państwa.
Warto też zaznaczyć, że obecnie świadczenia neurologiczne w województwie podlaskim są zabezpieczone w ramach oddziałów neurologicznych oraz oddziałów rehabilitacji neurologicznej, gdzie są do dyspozycji 344 łóżka. Około 80 proc. z nich, czyli 272 łóżka, zabezpieczają szpitale podlegające samorządowi województwa. Łóżka znajdujące się w zasobach szpitala w Choroszczy stanowią ok. 9 proc. wszystkich łóżek o profilu neurologicznym w regionie. Ten deficyt może zostać szybko uzupełniony poprzez uruchomienie w tym roku oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie bądź poprzez wykorzystanie potencjału w zakresie neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Decyzja zarządu województwa w sprawie przyszłości oddziału neurologicznego w Choroszczy na pewno będzie uzależniona m.in. od możliwości zwiększenia wyceny świadczeń w tym zakresie przez NFZ – obecnie przekazywane środki nie wystarczają na utrzymanie i efektywne funkcjonowanie oddziału. Nie ma też możliwości pokrywania start finansowych oddziału neurologicznego z przychodów szpitala związanych z działalnością stricte psychiatryczną.


Izabela Smaczna-Jórczykowska
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego