Oświadczenie WSSE

ARTYKUŁY » Artykuły » Oświadczenie WSSE

Oświadczenie

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku oświadcza, że w województwie podlaskim wciąż jest tylko jedna osoba zarażona koronawirusem. Ponowne badanie próbki pobranej od młodej kobiety z Białegostoku nie potwierdziło zakażenia.

 

Pierwszy test na zakażenie koranawirusem COVID-19 u młodej kobiety z Białegostoku wykonał na polecenie szpitala zakaźnego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Wczoraj PZH telefonicznie poinformował pracowników szpitala o tym, że wynik pacjentki jest dodatni. Szpital natychmiast powiadomił służby sanitarne i pobrał kolejną próbę do weryfikacji. Kolejny test wczoraj wieczorem przeprowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Tym razem wynik był ujemny.  Dziś rano (19.03) potwierdził go również na piśmie Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Pacjentka zostanie wypisana do domu.

 

 

 

 

 

Biuro Wojewody Podlaskiego

tel. +48 85 74 39 397  |  kom. +48 607 260 063

adzierszko@bialystok.uw.gov.pl

 

 

 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

www.bialystok.uw.gov.pl  I ezd.gov.pl