Otwarcie i poświęcenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołodach

ARCHIWUM »  Archiwum » Otwarcie i poświęcenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołodach

30 września w Hołodach miało miejsce  oficjalne otwarcie i poświęcenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Remont trwał tylko  cztery  miesiące. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 615.028,97 zł., który pokryła w całości  gmina.  Modernizacja obiektu była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu wójta gminy Raisy Rajeckiej, Michała Piotrowskiego wieloletniego prezesa OSP i sołtysa Sołectwa Hołody, pracowników Urzędu, mieszkańców wsi oraz strażaków z tej jednostki.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od przecięcia wstęgi otwierającej drogę do obiektu, której  dokonali włodarze miasta, powiatu i gminy, zaproszeni goście oraz najmłodsza strażaczka jednostki.
Po wejściu do budynku modlitwom poświęcenia  przewodniczył ks. Jan Stepaniuk, proboszcz  Parafii Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowie, który też  dokonał  poświęcenia obiektu i skierował przesłanie z okazji 90. lecia OSP Hołody.
Oddanie do użytku obiektu,  związane  z 90. leciem OSP Hołody było okazją do szczególnej uroczystości. Stąd też zebranych powitała wójt Raisa Rajecka i  członek OSP Monika Dmitruk.
- Zrealizowaliśmy w Hołodach  kilka inwestycji: zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne, ustawiliśmy 2 wiaty przystankowe, współfinansowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej, ulica w miejscowości Hołody poprzez budowę chodników i wjazdów na posesję – mówiła w swoim wystąpieniu Raisa Rajecka, wójt gminy Bielsk Podlaski.
Od dawna oczekiwany remont remizy był możliwy dzięki wspólnym wysiłkom wielu osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie zaczynając od Radnych,  projektanta i wykonawcy do Lidii Piotrowskiej, niezwykle zaangażowanej w prace żonie prezesa Michała.
Dziękując wszystkim wójt życzyła, aby remiza była drugim domem strażakom powracającym z akcji ratowniczych. Wyraziła  pragnienie, aby ten obiekt przyczynił się do pogłębienia dotychczasowych więzi sąsiedzkich, był miejscem spotkań, w którym powinny się rodzić dobre, twórcze i trwałe inicjatywy.
  Z historii OSP.
Przypomnijmy, „miejscowość Hołody istniała już w XV wieku.  W 1533 r. folwark Hołody wykupił bielski kupiec Konrad Sieheniewicz. W tym okresie, z polecenia królowej Bony przeprowadzono pomiar włóczny. Wieś została zlokalizowana wzdłuż jednej drogi. W 1560 r. po pomiarze włócznym, Hołody osadzone zostały na 60 włókach ziemi (włóka – ok. 20 ha) i była to wieś królewska w starostwie bielskim. W tej oto słynnej historycznej wsi w roku 1928 Zygmunt Milewski – instruktor Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim utworzył Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwszym prezesem został właściciel majątku i dworu Szczyty Dzięciołowo Eugeniusz Ostasiewicz, naczelnikiem – Aleksander Grygoruk z Hołod, a zastępcą jego brat Stefan. Po wojnie straż się odrodziła. Było 22 strażaków w wieku od 18 do 22 lat. Siedzibą była mała stodoła, kryta słomą, w miejscu gdzie jest budynek obecnej straży. Miała dwa wozy tzw. kolaski, na których były drewniane beczki okute żelaznymi obręczami. Wodę do tych beczek nalewało się wiadrami. Na trzecim wozie była przewożona sikawka napoleonka z wężami.  W latach sześćdziesiątych straż otrzymała  samochód Bedford GM-8 oraz motopompę M-8/8.  Została założona  drużyna kobieca. W kolejnych latach OSP otrzymała samochody: Żuk, Star W 26, Star 224-dwunapędowy, Jelcz 004.  Długoletnim kierowcą i operatorem sprzętu pożarniczego był Mikołaj Kuderski. Jednostka posiada sztandar, który otrzymała z okazji 40-lecia istnienia. Ochotnicza Straż Pożarna  w Hołodach w 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Należy do wyróżniających się jednostek w powiecie bielskim. Na zawodach pożarniczych strażacy z OSP zajmowali I miejsca. Działa tu drużyna pożarnicza kobiet. W 2006 roku jednostka ta została wyposażona w 2 nowoczesne samochody bojowe Iveco Magirus i Ford Transit. Prezesem jest Michał Piotrowski. Jego poprzednikami byli Jerzy Siliwoniuk, Konstanty Jakoniuk, Bazyli Onopiuk” – z wystąpienia wójta gminy..
Uroczystości uświetniły liczne zespoły: zespoły „Łuna, Rodyna, Ranok, Weżernica z Kobrynia, Kuranty”. O współpracy z jednostką OSP, jej dokonaniach mówili goście, w tym: starosta Sławomir Snarski,  burmistrz Jarosław Borowski. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy  Hołod,  przedstawiciele służb  mundurowych, goście,  sponsorzy.
 Foto, tekst Tadeusz Szereszewski