Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – nierówny podział środków dla samorządów

ARTYKUŁY » Artykuły » Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – nierówny podział środków dla samorządów

 
 

 

 
 
 Czytaj analizę:
Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych –
wzory podziału
 

 

 

Fundacja im. Stefana Batorego

Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. |48| 22 536 02 00
e-mail: informacja@batory.org.pl
www.batory.org.pl