Poświęcenie świetlicy i festyn - Kotły

ARTYKUŁY » Artykuły » Poświęcenie świetlicy i festyn - Kotły

Dwa lata czekała świetlica w Kotłach na uroczyste otwarcie i poświecenie. Przyczyną oczywiście była pandemia koronowirusa. W dniu 18 lipca br. tradycji stało się zadość. Po przecięciu wstęgi duchowni obu wyznań po krótkiej modlitwie dokonali poświecenia świetlicy. Po oficjalnych wystąpieniach Wójta Gminy Raisy Rajeckiej i zaproszonych gości odbył się Białoruski festyn Ludowy.

 

Koszty zakończonego w 2019 roku remontu wyniosły 569 933,11 zł i zostały całkowicie pokryte z budżetu gminy. Budynek został wyremontowany i ocieplony. Został wybudowany w czynie społecznym, z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły w Kotłach Stefana Żużla, w latach 1968- 1969, bo drewniany budynek szkoły nie mieścił wszystkich uczniów, których część miała zajęcia w wynajmowanych mieszkaniach prywatnych. Po powstaniu szkół gminnych i likwidacji szkoły podstawowej w Kotłach, co miało miejsce w 1979 r., drewniany budynek szkoły rozebrano. Taki sam los czekał budynek murowany. Jak wspomina Mikołaj Sacharczuk, ówczesny przewodniczący koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Ludowych Zespołów Sportowych młodzi mieszkańcy Kotłów zwrócili się z prośbą do przewodniczącego Zarządu Gminnego ZSMP w Bielsku Podlaskim o pomoc w przeznaczeniu budynku na świetlicę wiejską. Do pomysłu udało się przekonać ówczesnego naczelnika Gminy Michała Czołomieja i młodzież miała miejsce na spotkania. Nikt z moich rozmówców nie przypomina sobie o istnieniu w budynku Klubu Rolnika, o którym w wystąpieniu na imprezie wspominał burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski, chociaż kolorowy telewizor w świetlicy niektórzy pamiętają.

 

Wyremontowany budynek świetlicy to nie jedyna inwestycja jaka ostatnio została w Kotłach zrealizowana. Władze gminy wsparły zaangażowanie i inicjatywy mieszkańców modernizując oświetlenie uliczne i przebudowując ulice we wsi.

 

Na festynie wystąpiły zespoły: Lotos z Dubin, Kwarta i Domino z Hajnówki, Cegiełki z Lewkowa i Siabry z Suchowolec oraz solistki Oliwia Kozak, Maria Boreczko, Izabela Pietroczuk i Aleksandra Buczek z Hajnówki.

 

Imprezie towarzyszyły atrakcje dla dzieci m.in. kąpiel w pianie.

 

Wiesław S. Sokołowski

 

foto: P.Demianiuk i W.Sokołowski