Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

ARCHIWUM »  Archiwum » Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja prof. Romana Czerneckiego EFC


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC jest organizacją pozarządową, która od 2009 roku realizuje program stypendialny „Marzenie o Nauce”  (MoN) adresowany do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Wśród stypendystów są laureaci lub finaliści kuratoryjnych olimpiad przedmiotowych, młodzi ludzie, którzy angażują się społecznie, choćby pomagając słabszym w nauce.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją ( I Lo im. Adama Mickiewicz w Białymstoku).

Fundacja, kierując się wizją fundatora – Andrzeja Czerneckiego, z pomocą profesjonalistów tworzy i stale udoskonala system motywacyjny dla młodzieży.
W ramach programu stypendialnego zapewnia podopiecznym możliwość nauki w najlepszych polskich liceach. Od pierwszego spotkania towarzyszy stypendystom oraz dba o ich wszechstronny rozwój, wspiera ich w adaptacji w nowym środowisku, a także pomaga rozwiązywać problemy. Tworzy im najlepsze warunki do tego, aby mogli rozwijać swoją osobowość oraz poszerzać kompetencje, kładąc nacisk na zwiększanie ich samoświadomości oraz budowanie stabilnego poczucia własnej wartości. Fundacja dba o rozwój społeczny stypendystów, zapewniając stałą opiekę koordynatorów regionalnych oraz psychologa, czym wyróżnia się wśród innych organizacji stypendialnych.
 Podopieczni fundacji EFC mają zapewnione nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także pokrycie kosztów ubezpieczenia, podręczników, zajęć dodatkowych, tak aby mogli w jak najlepszych warunkach rozwijać swoje talenty. Czas ferii i wakacji spędzają na obozach sportowych, narciarskich i windsurfingowych. Najbardziej utalentowani i zdeterminowani absolwenci programu stypendialnego mają szansę na uzyskanie pomocy na studiach wyższych.
   
Już 15 lutego ruszy rekrutacja do siódmej edycji programu stypendialnego EFC, która potrwa do 31 marca.